Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

Foto no disponible

Altres volums de: 
Materials
 
Apunts d'àlgebra lineal 
Autor: Nart, Enric; Xarles, Xavier
Col·lecció i núm: Materials  237 
Primera edició: 2016
Pàgines: 138
Format: 19,5 x 28 cm
Enquadernació: En rústica fresada
Idioma: Català
Matèria: 5. Ciències Pures. Ciències exactes i naturals. Matèria IBIC: PBF
Inclusions:
Editor: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
Coeditor/s: 
Distribució: MIDAC
Codi d'article: MAT0237
Dipòsit legal: B-20647-2016
ISBN (paper): 978-84-490-6632-0.
PVP: 13 €
ISBN (ebook): 978-84-490-6636-8. PVP: 5,99 €. Format: pdf
 

Ressenya: En aquesta obra es fa una presentació clara i directa de les tècniques més bàsiques d'àlgebra lineal. Amb un llenguatge especialment adreçat als estudiants, s'introdueixen els conceptes d'una manera planera, posant l'èmfasi en els aspectes més funcionals i instrumentals de les tècniques lineals. En una primera part es practiquen diferents tècniques de manipulació de matrius, que constitueixen el fonament bàsic del curs. En una segona part, més abstracta, s'estudien els espais vectorials i les aplicacions lineals, que són els conceptes que millor modelitzen els fenòmens lineals. El text acaba utilitzant aquesta maquinària abstracta per obtenir tècniques de diagonalització de matrius, d'ús freqüent en molts processos científics i tecnològics. Les notes incorporen una extensa col·lecció de problemes proposats i la resolució completament desenvolupada de diversos exercicis. 

Autor/s: Enric Nart i Viñals és catedràtic d'Àlgebra al Departament de Matemàtiques. Ha estat coordinador de la Titulació de Matemàtiques i director del Departament. El seu camp de recerca és la Geometria Aritmètica.

Xavier Xarles i Ribas és professor titular d'Àlgebra al Departament de Matemàtiques. Ha estat coordinador del tercer cicle del Departament de Matemàtiques. El seu camp de recerca és la Geometria Aritmètica

Fer una altra cerca
   
Imprimir fitxa