Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

Foto no disponible

Altres volums de: 
Materials
 
Desenvolupament del microprocessador LittleProc: des de la primera porta lògica fins a una plataforma reconfigurable 
Autor: Saiz, Joaquim; Portero, Antoni; Aragonès, Raül
Col·lecció i núm: Materials  234 
Primera edició: 2015
Pàgines: 182
Format: 19,5 x 28 cm
Enquadernació: En rústica fresada
Idioma: Català
Matèria: 6. Ciències Aplicades. Medicina. Tècnica. Matèria IBIC: UB
Inclusions:
Editor: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
Coeditor/s: 
Distribució: MIDAC
Codi d'article: MAT0234
Dipòsit legal: B-20145-2015
ISBN (paper): 978-84-490-2700-0.
PVP: 16 €
ISBN (ebook): 978-84-490-2699-7. PVP: 7,99 €. Format: PDF
 

Ressenya: Com es pot dissenyar un petit microprocessador a partir de mòduls molt bàsics? Com és el funcionament intern d’un microprocessador? Què és una màquina algorísmica? Quines són les parts principals d’una unitat de control microprogramada? Per adquirir els coneixements necessaris per respondre aquestes i altres preguntes relacionades, un estudiant pot assistir a classes teòriques (bla, bla, bla), fer llargs exercicis sobre el paper (i com verifico el resultat?), memoritzar conceptes (vaja, ja no me’n recordo)... però, per damunt de tot, són la pràctica i l’experiència directa i continuada els mecanismes que s’erigeixen com els més efectius en el procés d’aprenentatge. Just això és el que ha portat als autors a definir una metodologia eminentment pràctica per a l’adquisició d’amplis coneixements sobre les màquines algorísmiques. Desenvolupament del microprocessador LittleProc... és el resultat d’un bon nombre d’anys d’experiència docent en els quals els autors han pogut comprovar i optimitzar l’efectivitat d’aquesta metodologia. Durant aquest període han constatat com el repte/aventura de desenvolupar un petit processador, LittleProc, al llarg d’un semestre, des del seu disseny i simulació fins a la seva implementació en una placa de prototipatge, captava plenament l’interès dels estudiants i els permetia aprofundir en el coneixement de les màquines algorísmiques i, en general, dels sistemes digitals. Aquest llibre, doncs, està especialment dirigit als professors que imparteixen assignatures vinculades al món dels sistemes digitals. Per a ells pot resultar summament interessant conèixer la metodologia descrita en aquest llibre i incorporar-la o assumir-la plenament en la part pràctica de les seves assignatures. A més, de fer-ho així, els professors es poden beneficiar d’una de les principals utilitats del llibre: ésser usat pels estudiants com a guió de treball durant les successives sessions de pràctiques, simplificant-ne la seva realització. Una exclamació, extreta d’una conversa amb els autors, resumeix perfectament l’esperit amb què està fet aquest llibre: «Que comencin els estudiants a desenvolupar LittleProc, que comencin per a ells el repte i l’aventura ja!» 

Autor/s: Joaquim Saiz (Reus, 1967) va iniciar la seva labor investigadora en el Centre Nacional deMicroelectrònica participant en diversos projectes relacionats amb el desenvolupament de CAD i de biblioteques de cel·les per al disseny d’ASICs. Posteriorment va treballar a l’àmbit del codisseny i els llenguatges d’especificació de sistemes. Actualment centra el seu treball en el camp de la representació de funcions booleanes. Antoni Portero (Granollers, 1973) ha participat com a investigador en diversos projectes nacionals i internacionals. La seva tasca investigadora s’ha centrat en l’àmbit dels sistemes encastats heterogenis (FPGAs, ASICs, ASIPs, DSPs) relacionats amb el processament en paral·lel de dades. Raül Aragonès (Sabadell, 1975) ha col·laborat en diversos projectes relacionats amb xarxes de sensors i arquitectures distribuïdes de microsistemes, realitzant diverses publicacions en aquestes àrees de coneixement i desenvolupant ASICs per al disseny de conversors freqüencials. Les seves principals àrees d’interès són els sistemes d’adquisició i conversió freqüencials.

Fer una altra cerca
   
Imprimir fitxa