Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

Foto no disponible

Altres volums de: 
Documents
 
Bases de Mediació 
Autor: Moreno Oliver, Francesc Xavier (coord.)
Col·lecció i núm: Documents  103 
Primera edició: 2014
Pàgines: 180
Format: 16 x 23 cm
Enquadernació: En rústica fresada
Idioma: Catalŕ
Matèria: 3. Cičncies Socials. Matèria IBIC: LNAC5
Inclusions:
Editor: Servei de Publicacions de la Universitat Autňnoma de Barcelona
Coeditor/s: 
Distribució: MIDAC
Codi d'article: DOC0103
Dipòsit legal: B-16108-2014
ISBN (paper): 978-84-490-4487-8.
PVP: 13 €
ISBN (ebook): 978-84-490-4853-1. PVP: 5,99 €. Format: PDF
 

Ressenya: La mediació és un ŕmbit d’especialització professional en la gestió de conflictes de diversa índole: familiar, comunitari, escolar, consum, laboral, penal i intercultural. Des de fa dčcades la Comunitat Europea estŕ promovent la seva utilització per mitjŕ de recomanacions i directives que potenciďn la seva aplicació com a via alternativa o complementŕria a la via judicial. En definitiva es tracta d’anar generant cultura de mediació en la societat amb la finalitat de que aquesta cada cop sigui més autňnoma per a la resolució dels conflictes a través del diŕleg i els acords consensuats per les parts enfrontades. En aquest sentit, la Facultat de Cičncies de l’Educació de la Universitat Autňnoma de Barcelona va apostar fa 12 anys per la formació ho-mologada per la Generalitat de Catalunya de mediadors per promocionar la cultura de mediació. Amb aquest mateix objectiu s’ha escrit aquest llibre de bases de la mediació. Els seus autors formen part del claustre de professors del Mŕster en Mediació: Especialitat en mediació familiar i mediació en els ŕmbits del dret privat que imparteix la nostra Facultat. Fer una altra cerca
   
Imprimir fitxa