Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

Foto no disponible

 
Història agrària dels Països Catalans. Segles XIX-XX. Vol. 4 
Autor: Giralt Raventós, Emili (Direcció) / Salrach, Josep M. (Coordinador) / Garrabou, Ramon (Coordinador)
Col·lecció i núm: Història agrària del Països Catalans  
Primera edició: 2006
Pàgines: 664
Format: 19,5 x 28 cm
Enquadernació: 
Idioma: Català
Matèria: 9. Geografia. Biografia. Història. Matèria IBIC:
Inclusions:
Editor: Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, Univ. de Barcelona, Univ. Autònoma de Barcelona, Univ. de Girona, Univ.de les Illes Balears, Univ. Jaume I, Univ. de Lleida, Univ. Pompeu Fabra, Univ. Rovira i Virgili i Univ. de València
Coeditor/s: 
Distribució: Edicions Universitat de Barcelona
Codi d'article: HAG0004
Dipòsit legal:
ISBN (paper): 84-475-3077-9.
PVP: 59 €

Disponible a la teva llibreria
 

Ressenya: Aquest volum examina la "via particular" d’implantació de l’agricultura capitalista als Països Catalans, des de la revolució liberal fins a l’inici del segle XXI, amb les conseqüències de la integració de l’Estat espanyol a la Unió Europea. El volum comença amb una presentació dels grans temes del període. En capítols successius són analitzats els aspectes principals que caracteritzen aquest procés i se’n discuteixen les interpretacions tradicionals, sovint resultat d’una visió idealitzada i anacrònica del capitalisme agrari, les quals han tendit a destacar el parcial, lent i moderat desenvolupament agrari. En el primer capítol s’hi examina el canvi institucional, des de la crisi de l’Antic Règim i la reforma agrària liberal fins a les polítiques agràries i el sistema d’herència, que conjuntament van ser crucials en l’arrelament del capitalisme agrari. El segon capítol tracta dels canvis en la base productiva, a partir de l’evolució demogràfica, els canvis en els sistemes productius i les innovacions tècniques. El capítol tercer analitza el procés creixent de mercantilització que es produí durant el període i el següent se centra en l’anàlisi de l’estructura de la propietat, formes de tinença de la terra i la transició alimentària, que han configurat el desenvolupament capitalista contemporani. El capítol cinquè versa sobre conflictivitat i associacionisme, des de les guerres carlines fins a la Guerra Civil. El sisè i últim capítol cobreix l’etapa que va des de l’autarquisme postbèl·lic dels anys quaranta fins a finals del segle XX, la qual va significar un espectacular creixement de la producció, juntament amb la fi del món pagès. Fer una altra cerca
   
Imprimir fitxa