Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

Foto no disponible

 
Història agrària dels Països Catalans. Edat Mitjana. Vol. 2 
Autor: Giralt Raventós, Emili (Direcció) / Salrach, Josep M. (Coordinador)
Col·lecció i núm: Història agrària del Països Catalans  
Primera edició: 2004
Pàgines: 602
Format: 21 x 29,7 cm
Enquadernació: En tapa dura
Idioma: Català
Matèria: 9. Geografia. Biografia. Història. Matèria IBIC:
Inclusions:
Editor: Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, Univ. de Barcelona, Univ. Autònoma de Barcelona, Univ. de Girona, Univ.de les Illes Balears, Univ. Jaume I, Univ. de Lleida, Univ. Pompeu Fabra, Univ. Rovira i Virgili i Univ. de València
Coeditor/s: 
Distribució: Edicions Universitat de Barcelona
Codi d'article: HAG0002
Dipòsit legal: b25270-2004
ISBN (paper): 84-475-2786-7.
PVP: 59 €

Disponible a la teva llibreria
 

Ressenya: Obra pionera per la síntesi que ofereix de la història agrària dels Països Catalans. Aquest sentit globalitzador en l’espai i en el temps confereix a l’obra un caràcter singular i exemplar. De consulta obligada per a qui treballi sobre la nostra història en general i la història agrària en particular, és a l’hora obra de divulgació destinada per igual a l’investigador com al lector en general, interessats pel passat rural perdut sense remei i sovint idealitzat. Aquest II volum consta de tres parts: la primera dedicada a l’estudi de la dinàmica de l’Edat Mitjana, la tensió entre els elements continuïstes i els factors de canvi. La segona analitza les estructures materials: terra, utillatges, tècniques agropecuàries i funció del mercat. La tercera examina la societat rural, les causes i conseqüències de la diversificació social entre la pagesia. En son autors: Mercè Aventín Puig, Josep FernándezTrabal, Antoni Furió, Ferran Garcia-Oliver, Thomas F. Glick, Antoni Riera Melis. Josep M. Salrach. Hi trobem: Època prefeudal i procés de feudalització. Sistemes agrícoles de Xarq al-Andalus. L’expansió. La crisi econòmica i social al camp. La represa. L’organització del territori: l’espai i el poblament. Els cultius. L’utillatge i les tècniques. La ramaderia. Les indústries rurals. Mercat i mercats. Mercat de la vila, mercat de productes. Família i unitat d’explotació. La comunitat pagesa. La senyoria. La cultura pagesa. Fer una altra cerca
   
Imprimir fitxa