Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

Foto no disponible

Altres volums de: 
Ciència i Tècnica
 
Aula d'Ecologia. Cicle de conferències 2006 
Autor: Àvila, Anna; Terradas, Jaume (eds)
Col·lecció i núm: Ciència i Tècnica  34 
Primera edició: 2007
Pàgines: 92
Format: 16 x 23 cm
Enquadernació: En rústica
Idioma: Català
Matèria: 5. Ciències Pures. Ciències exactes i naturals. Matèria IBIC:
Inclusions:
Editor: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
Coeditor/s: 
Distribució: MIDAC
Codi d'article: CTE0034
Dipòsit legal: B. 16.840-2007
ISBN (paper): 978-84-490-2485-6.
PVP: 9 €

 

Ressenya: Fruit de la ja antiga col·laboració –iniciada el 1980– en el camp de l’ecologiaurbana entre l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat Autònoma deBarcelona, el 1996 va néixer l’Aula Permanent d’Ecologia de la Ciutat.L’Aula d’Ecologia té els seus orígens en el propòsit de consolidar un nuclide debat sobre la qüestió ambiental. Des de la seva creació, l’Aula d’Ecologiaha organitzat un cicle de conferències anuals i, des del cicle de 1997, elsresums han estat publicats en volums d’aquesta mateixa sèrie.

El present ja és el novè d’aquests volums. S’hi inclouen els resums del ciclede l’any 2006, amb l’excepció del corresponent a la conferència delDr. Jesús Mosterín, que no s’ha pogut fer. Entre els temes tractats, n’hi haque fan referència al canvi climàtic, com la conferència de Josep EnricLlebot, que resumeix les conclusions de l’informe sobre el canvi climàtica Catalunya, i la d’Antoni Rossell, sobre els efectes del canvi en la circulacióoceànica. La d’Enric Mateu, sobre la història de les epidèmies, la de PereSantanach, sobre terratrèmols i tsunamis, i la de Xavier Querol, sobre lacontaminació de l’aire a les ciutats, sobretot a causa del trànsit, toquenqüestions especialment rellevants en el context del canvi global. JavierRomero fa una anàlisi del funcionament i dels principals riscos ambientalsdel mar Mediterrani.

Altres conferències tenen un contingut més directament social. Jordi Juliàs’ocupa del futur del transport ferroviari, amb especial referència a Catalunya.Jordi Pietx i Jordi Sargatal presenten les bones notícies de la creixentimplicació de la societat civil catalana en iniciatives de conservació de lanatura. Finalment, Xavier Aquilué fa un repàs històric de les migracionshumanes i mira de treure’n lliçons per a la situació actual.

Com sol ser el cas a l’Aula Permanent d’Ecologia, l’espectre temàtic és,doncs, molt ampli, però hi trobem aportacions teòriques i alhora exemplesconcrets, eines metodològiques, resultats de recerca de primera mà i propostesde futur. La qualitat de les conferències ha estat elevada, ja que tots elsponents han estat curosament seleccionats per la seva experiència directasobre el tema. Les sessions, un any més, es van veure molt enriquides pelsdebats, generalment vius i oportuns, amb els assistents. Fer una altra cerca
   
Imprimir fitxa