Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

Foto no disponible

Altres volums de: 
Eines
 
Aprenentatge Cooperatiu en Ciències Socials (ACECS) (GI-IDES) 
Autor: Carrasquer, Pilar; de Lama, Alejandra; Gibert, Francesc; Orgaz, Neus; Parella, Sònia; Reynal, Núria; Solà, Xavier
Col·lecció i núm: Eines  
Primera edició: 2006
Pàgines: 98
Format: 16 x 23 cm
Enquadernació: En rústica
Idioma: Català
Matèria: 3. Ciències Socials. Matèria IBIC:
Inclusions:
Editor: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
Coeditor/s: 
Distribució: MIDAC
Codi d'article: EIN0004
Dipòsit legal: B. 47.118-2006
ISBN (paper): 84-490-2470-6.
PVP: 8 €

 

Ressenya: Aprenentatge Cooperatiu en Ciències Socials (ACECS) (GI-IDES) és un document on es recullen les experiències d’innovació docent desenvolupades pels diferents integrants del grup ACECS, un grup d’interès de la Unitat d’Innovació Docent en Educació Su-pe-rior (IDES) de la Universitat Autò-no-ma de Barcelona centrat en l’a-pli-cació de l’aprenentatge coope-ra-tiu en el marc de la docència universitària. El treball cooperatiu constitueix una bona metodologia a l’hora de millorar l’aprenentatge dels estudiants i de convertir-los en subjectes actius dins el seu procés formatiu. Els membres del grup ACECS han aplicat aquesta metodologia a diferents disciplines que pertanyen a l’àmbit de les ciències socials i sota contextos docents diversos. En concret, en aquells elements del treball cooperatiu on considerem que la funció del professorat és més determinant i fonamental a l’hora de facilitar que l’aprenentatge cooperatiu sigui més significatiu que l’individual: la inter-de-pen-dència, la configuració dels grups i l’avaluació. Nosaltres no pretenem pas que les diferents experiències recollides de forma aïllada puguin servir de model o de recomanació. El valor afegit d’aquesta compilació d’actuacions docents no és al-tre que possibilitar que el professorat interessat en l’aprenentatge cooperatiu accedeixi a un ventall ampli i divers de recursos i evidències, que serveixi de punt de referència a l’hora de dissenyar i desplegar les seves pròpies experiències de treball cooperatiu (mitjans, materials, recursos, sistemes d’a-va-luació, etc.).  

Autor/s: Pilar Carrasquer Oto és llicenciada en Sociologia.

Alejandra de Lama Aymà és llicenciada i doctora en Dret.

Francesc Gibert Badia és llicenciat en Sociologia.

Neus Orgaz Guerrero és llicenciada i doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials.

Sònia Parella Rubio és llicenciada i doctora en Sociologia.

Núria Reynal Querol és llicenciada i doctora en Dret Xavier Solà Monells és llicenciat i doctor en Dret.

Fer una altra cerca
   
Imprimir fitxa