Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

Col·lecció:  Documents
 
Col·lecció de materials didàctics i d’investigació de matèries diverses, que tant poden servir com a material de suport a la docència o com a difusió i divulgació de la recerca universitària. Colección de materiales didácticos y de investigación de diversas materias, que tanto pueden servir como material de soporte a la docencia o como difusión y divulgación de la investigación universitaria.


Registres 11 a 20 de 112


Foto no disponible
Moreno Oliver, Francesc Xavier; Alcázar Mateos, Laura (et. al.)
 
Actualitzacions en matèria de Mediació Familiar i en els Àmbits del Dret Privat
 
Llibre Documents 107
Preu: 0 €

Aquesta obra és una recopilació de les recerques realitzades, en matèria de mediació, pels alumnes del Màster de Mediació impartit el curs 2014-2015 per la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, i que disposa de l’homologació del Departament de Justícia de la Gen...


[+]Foto no disponible
Serrallonga, Joan; Pomés, Jordi et al. (coords.)
 
Republicans i solidaris. Homenatge al professor Pere Gabriel
 
Llibre Documents 106
Preu: 13 €

Republicans i solidaris. Homenatge al professor Pere Gabriel és un llibre que recull aportacions inèdites de setze investigadors d’història contemporània especialistes en les temàtiques del republicanisme, l’obrerisme, el socialisme, l’anarquisme i el nacionalisme. Són precisament les matèries que P...


[+]Foto no disponible
Pagès, Joan; Sant, Edda
 
L'Escola i la Nació
 
Llibre Documents 105
Preu: 13 €

Aquest volum recull alguns dels treballs presentats al Seminari Internacional « L’École et la Nation » organitzat per l’Institut National de Recherche Pédagogique (INRP) l’any 2010. Dos dels treballs van ser presentats a la sessió inaugural realitzada a Lió el mes d’abril. La resta es van presentar ...


[+]Foto no disponible
Blanco, Xavier; Bogacki, Krzysztof
 
Introduction à l'histoire de la langue française
 
Llibre Documents 104
Preu: 14 €

Ce livre retrace l’histoire de la langue française depuis ses origines jusqu’à la Révolution française. Le premier chapitre part de différents substrats du français pour arriver au premier texte en proto-français (IXe siècle). Le deuxième chapitre aborde le “très ancien français” (Xe-XIe siècles) ma...


[+]Foto no disponible
Moreno Oliver, Francesc Xavier (coord.)
 
Bases de Mediació
 
Llibre Documents 103
Preu: 13 €

La mediació és un àmbit d’especialització professional en la gestió de conflictes de diversa índole: familiar, comunitari, escolar, consum, laboral, penal i intercultural. Des de fa dècades la Comunitat Europea està promovent la seva utilització per mitjà de recomanacions i directives que potenciïn ...


[+]Foto no disponible
Blanco, Xavier; Mejri, Salah; Fuentes, Sandrine
 
Les locutions nominales en language générale
 
Llibre Documents 102
Preu: 13 €

Les locutions nominales en langue générale constitue l’un des résultats du Projet de Coopération Scientifique PICS nº 4438 Dictionnaires électroniques de phrasèmes nominaux en langue générale français-espagnol-catalan-arabe, qui a associé le Laboratoire Lexiques, Dictionnaires, Informatique (CNRS UM...


[+]Foto no disponible
González Germain, Gerard; Carbonell Manils, Joan
 
Epigrafía hispánica falsa del primer Renacimiento español. Una contribución a la historia ficticia peninsular
 
Llibre Documents 101
Preu: 12 €

El libro pone a disposición de filólogos, historiógrafos e historiadores de la España moderna un corpus de inscripciones latinas antiguas supuestamente halladas en la península Ibérica, que en realidad fueron inventadas durante los siglos XV y XVI. Se trata de un episodio cultural que, en cuanto a p...


[+]Foto no disponible
Navarra Ordoño, Andreu
 
La región sospechosa. La dialéctica hispanocatalana entre 1875 y 1939
 
Llibre Documents 100
Preu: 18 €

Andreu Navarra nos recorre, con precisión, las confrontaciones dialécticas entre centro y periferia a través de las polémicas de los intelectuales de uno y otro lado del Ebro. La bipolaridad de las dos Españas, la centralista y la periférica, se nos refleja en las confrontaciones dialécticas entre C...


[+]Foto no disponible
Kennedy-Scanlon, Michel; Pladevall, Elisabet; Cebrian, Juli
 
Guided error correction. Exercises for Spanish-speaking students of English. Level B2
 
Llibre Documents 99
Preu: 13 €

This book is the result of years of experience teaching English to Spanish undergraduates studying for a degree in English Language and Literature. The focus of the book reflects the assumption that a large majority of the mistakes made by advanced-level learners are the result of interference from ...


[+]Foto no disponible
Bassols, Margarida (coord.)
 
La divulgació en els nous formats televisius
 
Llibre Documents 98
Preu: 12 €

La proliferació de pantalles en la vida dels ciutadans del segle XXI ha modificat les rutines de programació i de realització dels mitjans audiovisuals. La televisió s’ha tornat molt més interactiva i ha trencat les barreres que hi havia entre els formats; s’ha fet híbrida. L’objectiu d’aquest llibr...


[+]