Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

Col·lecció:  Documents
 
Col·lecció de materials didàctics i d’investigació de matèries diverses, que tant poden servir com a material de suport a la docència o com a difusió i divulgació de la recerca universitària. Colección de materiales didácticos y de investigación de diversas materias, que tanto pueden servir como material de soporte a la docencia o como difusión y divulgación de la investigación universitaria.


Registres 1 a 10 de 112


Foto no disponible
Ferrero Hernández, Cándida; G. Jones, Linda (eds.)
 
Propaganda and (un)covered identities in treatises and sermons: Christians, Jews, and Muslims in the premodern Mediterranean
 
Llibre Documents 118
Preu: 14 €

The eleven essays included in this collective volume examine a range of textual genres produced by Christians and Muslims throughout the Mediterranean, including materials from the Corpus Islamolatinum, Christian propaganda and polemical works targeting Muslims and Jews, Inquisition records...


[+]


Novetat
Foto no disponible
Antón Pelayo, Javier
 
La comunicació epistolar de la família Burguès durant l’estada a Coromines (1727-1774)
 
Llibre Documents 117
Preu: 14 €

Aquest llibre transcriu, analitza i interpreta la correspondència familiar —inèdita— de la família Burguès durant la seva estada a Coromines (Sant Martí Sescorts) entre 1730 i 1765. El casament de l’hereu Narcís de Burguès i de Font amb la pubilla Isabel Coromines el 1727 va implicar el trasllat de ...


[+]


Novetat
Foto no disponible
Fidora, Alexander; Hasselhoff, Görge (editors)
 
The Talmud in Dispute During the High Middle Ages
 
Llibre Documents 116
Preu: 16 €

The Christian discovery of the Babylonian Talmud is a significant landmark in the long and complex history of anti-Jewish polemic. While the Talmudic corpus developed in the same period as early Christianity, this post-biblical text was largely unknown to the Christians. Full awareness of the Talmud...


[+]Foto no disponible
Giral Quintana, Eugeni
 
Els 525 llibres del procés
 
Llibre Documents 115
Preu: 18 €

Us presentem un recull de 525 llibres del Procés, dels quals s’ofereix la fitxa bibliogràfica, una referència de l’autor i un breu resum del contingut.

Els llibres ressenyats tenen caràcter d’eines de combat i no cal estranyar-se de l’escàs contingut teòric, ja que hi ha un gran predomin...


[+]Foto no disponible
Moreno Oliver, Francesc Xavier
 
Mediació Escolar
 
Llibre Documents 114
Preu: 0 €

Aquesta obra és una recopilació de les recerques realitzades, en matèria de mediació, pels alumnes del Màster de Mediació impartit el curs 2017-2018 per la facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, i que disposa de l'homologació de Departament de Justícia de la Gene...


[+]Foto no disponible
Cecini, Ulisse; Vernet i Pons, Eulàlia (eds.)
 
Studies on the Latin Talmud
 
Llibre Documents 113
Preu: 14 €

Studies on the Latin Talmud gathers the latest findings on the Latin translation of the Babylonian Talmud which was produced in Paris in the 1240s and eventually led to its condemnation by the Catholic Church in 1248. Prominent international scholars guide the reader through the historical circumsta...


[+]Foto no disponible
Jiménez Sureda, Montserrat
 
Les dones i les professions sanitàries al llarg de la història
 
Llibre Documents 112
Preu: 12 €

Aquest llibre explica l’accés de les dones a l’art de curar des de l’Antiguitat fins a l’Època Contemporània. Amb una perspectiva polièdrica, l’autora analitza des dels coneixements empírics transmesos per via oral dins el si de cada família per part dels seus membres femenins fins a les especialitz...


[+]Foto no disponible
Giral Quintana, Eugeni
 
Òrgans de govern del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC–PSOE) (1978–2014)
 
Llibre Documents 110
Preu: 12 €

Des del moment de la creació del Partit dels Socialistes de Catalunya, juliol de 1978, els seus estatuts van preveure que entre els congressos l’autoritat màxima residiria en el Consell Nacional, format per membres elegits pels congressos i per representants de les Federacions Territorials. El pes d...


[+]Foto no disponible
Casals, Daniel; Torrent, Anna M.; Bassols, Margarida
 
Allò que el corrector no s'endugué. La correcció postdigital
 
Llibre Documents 109
Preu: 14 €

Aquest llibre té com a objectiu ajudar a trobar i solucionar errades lingüístiques que els correctors ortogràfics i gramaticals en línia no poden detectar.

Vol facilitar, de la manera més eficaç i sintètica possible, la resolució de dubtes lingüístics que sorgeixen amb freqüència, aquel...


[+]Foto no disponible
Moliner Prada, Antonio
 
Episcopado y secularización en la España del siglo XIX
 
Llibre Documents 108
Preu: 14 €

Episcopado y secularización en la España del siglo XIX constituye una aportación singular al análisis de dicho fenómeno social. El libro está estructurado en cinco apartados. El primero plantea el marco general de la secularización en Francia y España. El segundo trata el impacto de la revolución li...


[+]