Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

Col·lecció:  IFMuC - Inventaris dels fons musicals de Catalunya
 
La col·lecció IFMuC recopila els catàlegs dels fons musicals de Catalunya que elabora la càtedra de Patrimoni Musical del Departament d'Art i Musicologia de la UAB: http://ifmuc.uab.cat Aquest grup segueix una línia de recerca amb la prioritat immediata de treballar per la recuperació dels fons de manuscrits musicals que constitueixen el patrimoni musical de Catalunya, mitjançant la confecció i l'edició, en el seu origen impresa, dels seus respectius inventaris catalogràfics.

Fins al volúm 3, els títols vàren ser editats exclusivament per la Generalitat de Catalunya. Amb els volúms 4 i 5, la col·lecció esdevé una co-edició entre la Generalitat de Catalunya / Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i el Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. A partir del volúm 6, els títols comencen a editar-se únicament sota el segell del Servei de Publicacions de la UAB.
La colección IFMuC recopila los catálogos de los fondos musicales de Cataluña que elabora la cátedra de Patrimonio Musical del Departamento de Arte y Musicología de la UAB: http://ifmuc.uab.cat Este grupo sigue una linea de investigación con la prioridad inmediata de trabajar para la recuperación de los fondos de manuscritos musicales que constituyen el patrimonio musical de Cataluña, mediante la confección y la edición, en su origen impreso, de sus respectivos inventarios catalográficos.

Hasta el volumen 3, los títulos fueron editados en exclusiva por la Generalitat de Cataluña. Con los volúmenes 4 y 5, la colección deviene una co-edición entre la Generalitat de Cataluña / Departamento de Cultura y Medios de Comunicación y el Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona. A partir del volumen 6, los títulos se empiezan a editar únicamente bajo el sello del Servicio de Publicaciones de la UAB.
Josep Maria Gregori i Cifré

Registres 1 a 7 de 7


Foto no disponible
Gregori i Cifré, Josep Maria
 
Inventaris dels fons musicals de Catalunya. Volum 10: Fons de la catedral de Girona
 
Llibre IFMuC - Inventaris dels fons musicals de Catalunya 10
Preu: 30 €

El present volum acompleix el doble objectiu de presentar, per una banda, un estat de la qüestió sobre la historiografia musical relacionada amb la catedral de Girona, i, per l’altra, la catalogació de les col·leccions de manuscrits i impresos que configuren el seu fons musical, el qual es co...


[+]Foto no disponible
Gregori i Cifré, Josep Maria; Romeu i Solà, Anna
 
Inventaris dels fons musicals de Catalunya. Volum 9: Fons de la basílica de Santa Maria d’Igualada de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia
 
Llibre IFMuC - Inventaris dels fons musicals de Catalunya 9
Preu: 26 €

El present volum acompleix el doble objectiu de presentar, per una banda, un estudi historiogràfic sobre els organistes-mestres de capella que van regir el magisteri musical de l’església parroquial de Santa Maria d’Igualada entre els segles XVI i principis del XX, i, per l’altra, la catalogació de ...


[+]Foto no disponible
Bonastre i Bertran, Francesc; Gregori i Cifré, Josep Maria; Canela i Grau, Montserrat
 
Inventaris dels fons musicals de Catalunya. Volum 8: Fons de la catedral de Tarragona
 
Llibre IFMuC - Inventaris dels fons musicals de Catalunya 8
Preu: 30 €

...


[+]Foto no disponible
Gregori i Cifré, Josep Maria; Salgado Cobo, Elena
 
Inventaris dels fons musicals de Catalunya. Volum 7: Fons de la basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries
 
Llibre IFMuC - Inventaris dels fons musicals de Catalunya 
Preu: 20 €

Aquest volum estudia el repertori de la basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries, integrat per 416 obres: 305 manuscrits —amb 209 obres d'autor i 96 anònimes—, i 111 partitures impreses, 2 d'elles anònimes. La pervivència d'aquest reduït nombre d'obres s'explica per les continues escomeses bèl...


[+]Foto no disponible
Gregori i Cifré, Josep Maria; Monells i Laqué, Carme
 
Inventaris dels fons musicals de Catalunya. Volum 6: Fons de l'església parroquial de Sant Esteve d'Olot i Fons Teodoro Echegoyen de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa
 
Llibre IFMuC - Inventaris dels fons musicals de Catalunya 
Preu: 35 €

...


[+]Foto no disponible
Niubó i Sala, Olga
 
Inventaris dels fons musicals de Catalunya. Volum 5: Fons Ramon Florensa de l'Arxiu Comarcal de l'Urgell
 
Llibre IFMuC - Inventaris dels fons musicals de Catalunya 
Preu: 20 €

...


[+]Foto no disponible
Gregori i Cifré, Josep Maria; Cabot i Sagrera, Neus
 
Inventaris dels fons musicals de Catalunya. Volum 4: Fons del Museu-Arxiu de Santa Maria de Mataró
 
Llibre IFMuC - Inventaris dels fons musicals de Catalunya 
Preu: 28 €

...


[+]