Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

Col·lecció:  Bibliotheca Philosophorum Medii Aevi Cataloniae
 
L'edat mitjana no solament ens ha llegat els monestirs i les catedrals, els rellotges de torre i les arades de pala, sinó també les universitats i els estudis generals, on hi hagué un riquíssim discurs filosòfic. Moltes de les idees que configuraren allò que avui anomenem modernitat tenen orígens medievals. Aquesta activitat filosòfica medieval va ser molt fructífera als Països Catalans. És clar que no tots els mestres que ensenyaven en els estudis generals establerts en els territoris de la Corona d'Aragó són tan coneguts com Arnau de Vilanova o Ramon Llull, però molts d'ells foren escolàstics ben preparats, capaços d'intervenir amb competència doctrinal en els grans debats de l'època. La col·lecció voldria oferir, en acurades edicions bilingües, els textos més importants dels filòsofs que estudiaren, residiren o ensenyaren en els territoris de parla catalana. Els editors no exclouen pas editar també textos importants que només s'hagin conservat en biblioteques de l'antiga Corona d'Aragó o de l'antic Regne de València. La edad media no solo nos ha legado los monasterios y las catedrales, los relojes de torre y los arados de vertedera, sino también las universidades y los estudios generales, donde hubo un riquísimo discurso filosófico. Muchas de las ideas que configuraron lo que hoy llamamos modernidad tienen orígenes medievales. Esta actividad filosófica medieval fue muy fructífera en los Países Catalanes. Claro que no todos los maestros que enseñaban en los estudios generales establecidos en los territorios de la Corona de Aragón son tan conocidos como Arnau de Vilanova o Ramon Llull, pero muchos de ellos fueron escolásticos bien preparados, capaces de intervenir con competencia doctrinal en los grandes debates de la época. La colección quisiera ofrecer, en cuidadas ediciones bilingües, los textos más importantes de los filósofos que estudiaron, residieron o enseñaron en los territorios de habla catalana. Los editores no excluyen editar también textos importantes que solo se hayan conservado en bibliotecas de la antigua Corona de Aragón o del antiguo Reino de Valencia.


Registres 1 a 4 de 4


Foto no disponible
Daguí, Pere
 
Tractatus formalitatum brevis. Tractatus de differentia
 
Llibre Bibliotheca Philosophorum Medii Aevi Cataloniae 4
Preu: 35 €

En el Tractatus formalitatum brevis, Daguí discuteix críticament una doctrina que era popular, en el segle XV, entre els escotistes. Així, el tractat conté la reformulació d’un elaborat sistema de distincions originalment escrit per Pere Tomàs, qui fou professor de teologia a l’studiumfranciscà de B...


[+]Foto no disponible
Terrena, Guiu
 
Confutatio errorum quorundam magistrorum
 
Llibre Bibliotheca Philosophorum Medii Aevi Cataloniae 3
Preu: 30 €

Amb la seva Confutatio errorum quorundam magistrorum, Guiu Terrena va ser un dels defensors més fidels i contundents de la causa papal en el conflicte obert amb Marsili de Pàdua, que en la seva obra Defensor pacis, havia desenvolupat una crítica radical de les relacions entre l’Esg...


[+]Foto no disponible
Tomàs, Pere
 
Tractatus brevis de modis distinctionum
 
Llibre Bibliotheca Philosophorum Medii Aevi Cataloniae 2
Preu: 35 €

El Tractatus brevis de modis distinctionum —editat críticament per primera vegada— és un text filosòfic breu, atribuït de vegades a Antoni Andreu. Tanmateix, els editors que han treballat sobre els manuscrits que ens l’han transmès han establert que cal assignar-lo al teòleg i filòsof franciscà del ...


[+]Foto no disponible
Vicent Ferrer. Edició a cura d'Alexander Fidora i Mauro Zonta, en col·laboració amb Josep Batalla i Robert D. Hughes.
 
Quaestio de unitate universalis
 
Llibre Bibliotheca Philosophorum Medii Aevi Cataloniae 1
Preu: 35 €

l llarg de tota la història de la filosofia occidental, des de Plató fins a Russell, l'estatut ontològic de l'universal ha estat una de les qüestions més debatudes. En temps de Vicent Ferrer, la mena de realitat que calia atorgar als termes generals no era sols una qüestió d'ordre lògic, afectava ig...


[+]