Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

Col·lecció:  llibres de l'ICE de la UAB, Els
 


Registres 1 a 10 de 18


Foto no disponible
Teixidor, Marga; Vilalta, David (coords.)
 
Competčncies: una oportunitat de repensar l'escola
 
Llibre llibres de l'ICE de la UAB, Els 18
Preu: 16 €

...


[+]Foto no disponible
Duran Gisbert, David (Coord.)
 
Llegim en parella
 
Llibre llibres de l'ICE de la UAB, Els 
Preu: 13 €

...


[+]Foto no disponible
Molla Obes, Jeroni (i altres)
 
Llegir per aprendre
 
Llibre llibres de l'ICE de la UAB, Els 
Preu: 12 €

...


[+]Foto no disponible
Gairín, J. (Coordinador) i altres
 
Les relacions personals en l'organització
 
Llibre llibres de l'ICE de la UAB, Els 
Preu: 15 €

...


[+]Foto no disponible
Duran, D.; Torró, J.; Vila, J.
 
Tutoria entre iguals. Un mčtode d'aprenentatge cooperatiu per a la diversitat
 
Llibre llibres de l'ICE de la UAB, Els 
Preu: 13 €

...


[+]Foto no disponible
Masjuan, J. M.; Troiano, H.; Vivas, J.
 
I després de la universitat, quč?. La inserció laboral dels graduats a la Universitat Autňnoma de Barcelona
 
Llibre llibres de l'ICE de la UAB, Els 
Preu: 10,4 €

...


[+]Foto no disponible
Colomer, T. (Editor)
 
La literatura infantil i juvenil catalana: un segle de canvis
 
Llibre llibres de l'ICE de la UAB, Els 
Preu: 17,5 €

...


[+]Foto no disponible
Jorba, J.; Casellas, E.; Prat, Ŕ.; Quinquer, D. (Coordinadors)
 
Avaluar per millorar la comunicació i facilitar l'aprenentatge
 
Llibre llibres de l'ICE de la UAB, Els 
Preu: 13,97 €

...


[+]Foto no disponible
Mčlich, J. C.; Palou, J.; Poch, C.; Fons, M. (Coordinadors)
 
La veu de l'altre. Reflexions i experičncies per educar en valors čtics
 
Llibre llibres de l'ICE de la UAB, Els 
Preu: 11,25 €

...


[+]Foto no disponible
Jorba, J.; Gómez, I.; Prat, Ŕ. (Editors)
 
Parlar i escriue per aprendre. Ús de la llengua en situació d'ensenyament-aprenentatge des de les ŕrees curriculars
 
Llibre llibres de l'ICE de la UAB, Els 
Preu: 16,1 €

...


[+]