Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

Col·lecció:  Documents d'Economia Industrial
 
L'objectiu de la col·lecció Documents d'Economia Industrial és contribuir al debat sobre les grans preocupacions de la indústria, tant a Espanya com a Europa, aportar les contribucions dels millors especialistes sobre les diferents matèries i servir de lloc de reflexió per a tots aquells implicats en l'activitat industrial: empresaris, professionals, treballadors acadèmics i responsables de la política industrial. La col·lecció està editada per Centre d'Economia Industrial. El objetivo de la colección Documents d'Economia Indutrial es contrubuir al debate sobre las grandes preocupaciones de la industria, tanto en España como en Europa, aportar las contribuciones de los mejores especialistas de las diferentes materias y servir de lugar de reflexión para todos aquellos implicados en la actividad industrial: empresarios, profesionales, trabajadores, académicos y responsables de la política industrial. La colección està editada por el Centre d'Economia Industrial.


Registres 21 a 21 de 21


Foto no disponible
Busom, Isabel
 
La rentabilidad de la inversión en I+D+I
 
Llibre Documents d'Economia Industrial 22
Preu: 20 €

...


[+]