Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

Col·lecció:  Aldea Global
 
Aldea Global és una col·lecció de les editorials de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Universitat Jaume I de Castelló, de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) i de la Universitat de València, que edita obres sobre comunicació i tecnologies de la comunicació, amb un enfocament ampli pluridisciplinari que comprèn temes de periodisme, comunicació audiovisual, publicitat, relacions públiques i documentació, i d’altres disciplines de les ciències socials i les humanitats estretament relacionades amb la comunicació social.

La col·lecció Aldea Global compleix els requisits de qualitat, rigor i control de les editorials universitàries internacionals i totes les obres que s’hi publiquen han estat sotmeses prèviament a una doble selecció estricta: per acord de la direcció científica de les editorials respectives i pel sistema de "peer review" de dos experts, almenys, de l’àmbit científic.

http://www.uv.es/alglobal/index.htm
Aldea Global es una colección de las editoriales de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Universitat Jaume I de Castellón, de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) y de la Universitat de València, que edita obras sobre comunicación y tecnologías de la comunicación, con un enfoque amplio multidisciplinar que comprende temas de periodismo, comunicación audiovisual, publicidad, relaciones públicas y documentación, y de otras disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades estrechamente relacionadas con la comunicación social.

La colección Aldea Global cumple con los requisitos de calidad, rigor y control de las editoriales universitarias internacionales y todas las obras que se publican han sido sometidas previamente a una doble selección estricta: por acuerdo de la dirección científica de las editoriales respectivas y por el sistema de "peer review" de al menos dos expertos del ámbito científico.

http://www.uv.es/alglobal/index.htm

Direcció científica: Jordi Ballo (Universitat Pompeu Fabra), Josep Lluís Gómez Mompart (Universitat de València), Javier Marzal (Universitat Jaume I), Joan Manuel Tresserras (Universitat Autònoma de Barcelona). Direcció tècnica: Anna Magre (Universitat Pompeu Fabra), Joan Carles Marset (Universitat Autònoma de Barcelona), M. Carme Pinyana (Universitat Jaume I), Maite Simon (Universitat de València).

Registres 1 a 10 de 40


Foto no disponible
Rodríguez Serrano, Aarón; Gil Soldevilla, Samuel (eds.)
 
Investigar en la era neoliberal. Visiones críticas sobre la investigación en comunicación en España
 
Llibre Aldea Global 38
Preu: 20 €

La presente obra pone de manifiesto la necesidad de meditar críticamente acerca de nuestra investigación en comunicación, con la finalidad práctica de clarificar conceptos, avanzar en el camino analítico y crecer en relevancia, valor real y transferencia a la sociedad. En la época de la soberanía de...


[+]


Novedad
Foto no disponible
Pintor Iranzo, Ivan
 
Figuras del cómic. Forma, tiempo y narración secuencial
 
Llibre Aldea Global 37
Preu: 25 €

La historieta constituye una parcela de los medios que utilizan la secuencia de imágenes estáticas para comunicar y narrar. Gracias al concepto «confi guración secuencial», que constituye el punto de partida de este libro, es posible incorporar los factores histórico y formal en su definición como u...


[+]Foto no disponible
Martínez Sanchis, Francesc
 
Premsa valencianista. Repressió, resistència cultural i represa democràtica (1958-1987)
 
Llibre Aldea Global 36
Preu: 20 €

Después de la derrota del valencianismo republicano como consecuencia de la Guerra Civil, a finales de los años cincuenta del siglo XX la prensa valencianista retoma la tradición histórica. Entre 1958 y 1987, años que abarcan el franquismo, la Transición y la primera legislatura autonómica, surgiero...


[+]Foto no disponible
Alfonso Escuder, Pilar
 
Les marques ONGD. Del relat de la culpa al relat del consum i la redempció
 
Llibre Aldea Global 35
Preu: 17 €

Són les grans organitzacions no governamentals per al desenvolupament una manifestació més de l'expansió social de la marca en les societats postmodernes? Tot partint d'aquesta pregunta Les marques ONGD. Del relat de la culpa al relat del consum i la redempció indaga i descriu els principals relats ...


[+]Foto no disponible
Marzal Felici, Javier
 
Las televisiones públicas autonómicas del siglo XXI. Nuevos escenarios tras el cierre de RTVV
 
Llibre Aldea Global 34
Preu: 20 €

Estudiosos del sistema televisiu autonòmic espanyol analitzen la situació de les televisions públiques a Espanya, així com l'impacte del cessament de les emissions de la Radiotelevisió Valenciana. Dividit en dos grans blocs, en la primera part es recullen recerques sobre algunes de les radiotelevisi...


[+]Foto no disponible
Marzal Felici, Javier; Izquierdo Castillo, Jessica; Casero Ripollés, Andreu
 
La crisis de la televisión pública. El casos de RTVV y los retos de una nueva gobernanza
 
Llibre Aldea Global 33
Preu: 20 €

Aquest llibre recull, en tres blocs generals, una extensa i detallada panoràmica sobre la televisió pública en l'escenari actual, afectat per una profunda crisi en el context present, en diversos nivells, des de l'econòmic al de la seua pròpia legitimitat com a servei públic en l'escenari digital. S...


[+]Foto no disponible
Ruiz Collantes, F.Xavier; Pérez, Óliver; Capdevila, Pol
 
El relat polític. Els missatges audiovisuals a les campanyes electorals d'Iniciativa per Catalunya Verds (1988-2012)
 
Llibre Aldea Global 32
Preu: 30 €

En la comunicació política, els partits i els líders han de construir una identitat que els doti d’una personalitat recognoscible i, també, han d’elaborar un relat propi i diferencial que connecti amb els electors i els involucri en els projectes polítics que aquests líders i partits presenten en le...


[+]Foto no disponible
Enguix, Salvador
 
Periodismo político. Fundamentos, práctica y perspectivas
 
Llibre Aldea Global 31
Preu: 16,5 €

Com es defineixen els papers del periodisme polític i la comunicació política en la «trinxera comunicativa» de les democràcies modernes? És el periodisme polític una àrea especialitzada del periodisme? Què té d'especial la relació del periodista polític amb les seues fonts? Quins són els seus valors...


[+]Foto no disponible
Parreño, Mónica
 
El camp periodístic valencià. L’estructura mediàtica i la pràctica dels periodistes
 
Llibre Aldea Global 30
Preu: 16,5 €

En el context de la crítica situació del periodisme al País Valencià, aquest llibre estudia i analitza el camp periodístic i els professionals de la informació, els emissors, els públics i la qualitat periodística. L'anàlisi mostra com l'impacte de la societat de la informació, la crisi del mercat p...


[+]Foto no disponible
Gifreu, Josep
 
El català a l'espai de comunicació. El procés de normalització de la llengua als mèdia (1976-2013)
 
Llibre Aldea Global 29
Preu: 20 €

Llengua, poder i comunicació conformen la tríada àuria que determina la supervivència i sostenibilitat de les cultures nacionals en un món global. Aquest volum pretén oferir una aproximació històrica al procés general de normalització del català en l'ecosistema comunicatiu de finals del segle XX i c...


[+]