Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

Col·lecció:  Materials
 
Col·lecció que segueix de prop els continguts de les classes que s’imparteixen als diferents estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona. El seu principal objectiu és servir de suport a les assignatures de les diferents titulacions, i, gràcies al seu sistema de producció «sota demanda» de tirades curtes, permet actualitzar ràpidament els continguts per mantenir-los sempre adaptats als canvis dels programes docents. Colección que sigue de cerca los contenidos de las clases que se imparten en los distintos estudios de la Universitat Autònoma de Barcelona. Su principal objetivo es servir de soporte a las asignaturas de las diferentes titulaciones, y, gracias a su sistema de producción «bajo demanda» de tiradas cortas, permite actualizar rápidamente los contenidos para mantenerlos siempre adaptados a los cambios de los programas docentes.


Registres 11 a 20 de 228


Foto no disponible
Portell Vidal, Mariona; Vives Brosa, Jaume
 
Introducció als dissenys experimentals, quasiexperimentals i ex post facto
 
Llibre Materials 229
Preu: 

Aquesta publicació s’adreça a persones que es volen introduir en la lògica de la investigació en psicologia i presenta tres tipus de disseny àmpliament utilitzats en ciències de la salut: els experimentals, els quasiexperimentals i els ex post facto. A més d’introduir aquests dissenys, un segon ob...


[+]


Exhaurit / Agotado
Foto no disponible
Pedreira Font, Ricard
 
Els recursos humans són persones
 
Llibre Materials 228
Preu: 13 €

Els recursos humans són persones és un text que tracta de persones i d’empreses des del moment en què l’empresa es planteja la necessitat d’un nou lloc de treball fins a la selecció i la contractació. A més, inclou aquelles qüestions que cal cuidar perquè les persones no perdin la seva moti...


[+]Foto no disponible
Cid Leal, Pilar; Perpinyà Morera, Remei
 
Cómo y dónde buscar fuentes de información
 
Llibre Materials 227
Preu: 15 €

El objetivo de este libro es proporcionar conocimientos y habilidades para buscar información en el entorno digital: como elaborar estrategias de búsqueda, que recursos existen y cómo funcionan (bibliotecas, bases de datos, depósitos digitales, buscadores de Internet), tipologías de fuentes de infor...


[+]Foto no disponible
Aige Gil, Vicente
 
Functional neuroanatomy of the dog
 
Llibre Materials 226
Preu: 50 €

The book is structured in four parts: the first describes the macroscopic structure of the nervous system of the dog with sensory and motor pathways, the second is about the neurological examination and localization of lesions, the third covers the basic physics of magnetic resonance imaging (MRI) a...


[+]Foto no disponible
Guillén, Francesc
 
Policia i seguretat
 
Llibre Materials 225
Preu: 18 €

El manual Policia i seguretat té com a objectiu la introducció dels estudiants de criminologia (i tots aquells que el vulguin utilitzar) en el món de la policia i de la seguretat. L’obra comença definint la seguretat i la seva evolució, tant pel que fa al contingut (amb especial referència a la segu...


[+]Foto no disponible
Tomàs i Folch, Marina
 
El lideratge educatiu i tècniques de direcció
 
Llibre Materials 224
Preu: 15 €

El llibre que teniu a les mans ha estat pensat i escrit amb la intenció de ser útil a les persones vinculades a la gestió i direcció d’institucions educatives, sigui aquest vincle de qualsevol tipus: exercir algun càrrec, reflexionar sobre l’exercici de la direcció o lideratge, adquirir unes nocions...


[+]Foto no disponible
Sancho, Ferran; Vilà, Xavier
 
100 ejercicios resueltos de estadística básica para economía y empresa
 
Llibre Materials 223
Preu: 16 €

En este libro se recogen cien ejercicios, con sus respectivas soluciones, de estadística descriptiva, probabilidad y variables aleatorias, correspondientes a la primera parte de los cursos de Estadística que suelen seguirse en los planes de estudio de Economía y Administración de Empresas. Creemos q...


[+]Foto no disponible
Ortiz, Anna (coord.); Badia, Anna; Cebollada, Angel; Mendizàbal, Enric; Solana, Miguel; Vera, Ana
 
Visions geogràfiques del món
 
Llibre Materials 222
Preu: 18 €

Aquest llibre té per objectiu presentar d’una manera didàctica i entenedora les principals temàtiques que s’estudien dins la geografia humana. El llibre està dividit en una introducció, on s’explica què és la geografia i quines han estat i són les principals escoles i enfocaments geogràfics, i 9...


[+]Foto no disponible
Sánchez Pérez, Héctor Javier; Flores Hernández, Alejandro; Martín Mateo, Miguel
 
Métodos e indicadores para la evaluación de los servicios de salud. Cursos GRAAL 7
 
Llibre Materials 221
Preu: 18 €

El presente libro tiene por objetivo brindar a los profesionales de la salud las herramientas metodológicas necesarias para abordar, investigar, analizar y dar respuesta a problemas de salud pública en un ámbito local, regional o de mayor alcance. Para los que no son profesionales de la salud, da la...


[+]Foto no disponible
Cachón Cadenas, Manuel
 
Apuntes de ejecución procesal civil
 
Llibre Materials 220
Preu: 14 €

En esta publicación se ofrece una exposición sistemática, aunque de carácter introductorio, sobre las nociones fundamentales concernientes a la ejecución procesal civil. La obra ha sido pensada para que pueda servir de manual a los estudiantes de derecho que se inician en el estudio de esta mate...


[+]