Arnaldi de Villanova. Antidotum contra venenum effusum per fratrem Martinum de Atheca, praedicatorem; Praesentatio facta Burdegaliae

Imatge de la portada del llibre
ISBN
9788419333339
eISBN
9788419333346

Antidotum contra venenum effusum per fratrem Martinum de Atheca, praedicatorem (en endavant, Antidotum) d'Arnau de Vilanova és una obra molt especial, interessant per múltiples raons, però que, això no obstant, es conserva encara inèdita en dos manuscrits: el Vat. lat. 3824, de la Biblioteca Apostolica Vaticana i el Canon. Misc. 370, de la Bodleian Library d'Oxford. Heinrich Finke, Franz Ehrle, Josep Perarnau o qui signa aquestes pàgines n'han publicat alguns fragments més o menys breus. No és estrany, doncs, que l'Antidotum només sigui esmentat de passada en els estudis arnaldians crítics. L'Antidotum és la darrera obra de caràcter doctrinal de la polèmica escatològica que Arnau de Vilanova va sostenir amb els professors de París i els teòlegs dominicans entre els anys 1300 i 1305.