Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

Comanda de llibre o revista / Pedido de libro o revista

Només per comandes de publicacions en paper.
Exclusivamente para pedidos de publicaciones en papel.

A causa de la situació provocada per la covid-19 i mentre es mantinguin les recomanacions
de treball a distància, les comandes poden trigar a servir-se un temps superior a l'habitual.
Us informem que també teniu l'opció d'aconseguir els nostres llibres
en format imprès i electrònic a través del portal: www.unebook.es
Moltes gràcies per la vostra comprensió.

A causa de la situación provocada por la covid-19 y mientras se mantengan las recomendaciones
de trabajo a distancia, los pedidos pueden tardar en servirse un plazo superior al habitual.
Les informamos de que también disponen de la opción de obtener nuestros libros
en formato impreso y electrónico a través del portal: www.unebook.es
Muchas gracias por su comprensión.


Pagament mitjançant transferència bancària:
rebreu una factura proforma indicant les dades bancàries per fer l’ingrés.
Pago mediante transferencia bancaria:
recibirá una factura proforma indicando los datos bancarios para hacer el ingreso.

  
Dades de la publicació / Datos de la publicación
  Foto no disponible
Tìtol
Título
La era de Casandra. Una apología del no saber
Núm. El espejo y la lámpara 19
Autor Casacuberta, David
PVP 16 €
més despeses de tramesa / más gastos de envío
ISBN (paper) 978-84-947993-7-2
Nombre d'exemplars
Número de ejemplares
Codi d'article
Código del artículo
EYL0019
  
Dades per la tramesa / Datos para el envío
Nom
Nombre
Cognoms
Apellidos
NIF
Carrer o plaça, núm., pis
Calle o plaza núm., piso
Població
Población
Codi postal
Código postal
Província
País
Adreça electrònica
Correo electrónico
Fax
Telèfon
Teléfono