Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

Comanda de llibre o revista / Pedido de libro o revista

Només per comandes de publicacions en paper.
Exclusivamente para pedidos de publicaciones en papel.

A causa de la situació provocada per la Covid-19 i mentre es mantinguin les recomanacions
de treball a distància, totes les comandes es serviran directament des dels nostres distribuïdors.
Us recordem que també teniu l'opció d'aconseguir els nostres llibres
en format imprès i electrònic a través del portal: www.unebook.es
Moltes gràcies per la vostra comprensió.

A causa de la situación provocada por la Covid-19 y mientras se mantengan las recomendaciones
de trabajo a distancia, todos los pedidos se servirán directamente desde nuestros distribuidores.
Les recordamos que también disponen de la opción de obtener nuestros libros
en formato impreso y electrónico a través del portal: www.unebook.es
Muchas gracias por su comprensión.


Pagament mitjançant transferència bancària:
rebreu una factura proforma indicant les dades bancàries per fer l’ingrés.
Pago mediante transferencia bancaria:
recibirá una factura proforma indicando los datos bancarios para hacer el ingreso.

  
Dades de la publicació / Datos de la publicación
  Foto no disponible
Tìtol
Título
La comunicació epistolar de la família Burgučs durant l’estada a Coromines (1727-1774)
Núm. Documents 117
Autor Antón Pelayo, Javier
PVP 14 €
més despeses de tramesa / más gastos de envío
ISBN (paper) 978-84-490-8962-6
Nombre d'exemplars
Número de ejemplares
Codi d'article
Código del artículo
DOC0117
  
Dades per la tramesa / Datos para el envío
Nom
Nombre
Cognoms
Apellidos
NIF
Carrer o plaça, núm., pis
Calle o plaza núm., piso
Població
Población
Codi postal
Código postal
Província
País
Adreça electrònica
Correo electrónico
Fax
Telèfon
Teléfono