Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

Comanda de llibre o revista / Pedido de libro o revista

Només per comandes de publicacions en paper.
Exclusivamente para pedidos de publicaciones en papel.

A causa de l'actual crisi provocada pel covid-19 se suspèn temporalment el servei de venda en línia.
Tan aviat com puguem reprendre aquest servei ho notificarem.
Us recordem que podeu aconseguir els nostres llibres en format electrònic a la web: www.unebook.es
Lamentem les possibles molèsties i us agraïm la vostra comprensió.

A causa de la actual crisis provocada por covid-19 se suspende temporalmente el servicio de venta en línea.
Tan pronto como podamos retomar este servicio se lo notificaremos.
Os recordamos que podéis conseguir nuestros libros en formato electrònico a la web:
www.unebook.es
Lamentamos las posibles molèstias y os agradecemos vuestra comprensión.

Pagament mitjançant transferència bancària:
rebreu una factura proforma indicant les dades bancàries per fer l’ingrés.
Pago mediante transferencia bancaria:
recibirá una factura proforma indicando los datos bancarios para hacer el ingreso.

  
Dades de la publicació / Datos de la publicación
  Foto no disponible
Tìtol
Título
Faventia
Núm. 39
Autor Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana
PVP 18 €
més despeses de tramesa / más gastos de envío
ISSN 0210-7570
Nombre d'exemplars
Número de ejemplares
Codi d'article
Código del artículo
FAV0039
  
Dades per la tramesa / Datos para el envío
Nom
Nombre
Cognoms
Apellidos
NIF
Carrer o plaça, núm., pis
Calle o plaza núm., piso
Població
Población
Codi postal
Código postal
Província
País
Adreça electrònica
Correo electrónico
Fax
Telèfon
Teléfono