Quaderns de Psicologia

Quaderns de Psicologia publica treballs originals de naturalesa empírica, revisions crítiques i contribucions teòriques i assajos preferentment aquells que discuteixen plantejaments polèmics i que tinguin com objectiu ampliar la nostra comprensió d'allò psicològic.

ISSN
0211-3481
eISSN
2014-4520
Accés obert
Llicència
Estat
Publishing period
Not specified