Càlcul en variable complexa

Portada del llibre
243
ISBN
9788419333919
eISBN
9788419333926

El càlcul en variable complexa és una part de les matemàtiques fascinant, que combina conceptes analítics i geomètrics per arribar, de manera senzilla, a resultats molt importants. Les seves aplicacions s’estenen a moltes àrees de la física i de l’enginyeria. Aquest manual recull material didàctic, acumulat al llarg dels anys, sobre càlcul en variable complexa. Inclou apunts de teoria amb exemples, i nombrosos exercicis, problemes i exàmens resolts. Aquesta matèria és part del currículum del grau de Física de la UAB. Els autors han fet un esforç per adaptar el material al grau actual donant pes als aspectes formals, al rigor matemàtic i a les demostracions. El contingut també va dirigit a estudiants d’altres titulacions, com Matemàtiques i Enginyeria, interessats en una introducció assequible, però rigorosa, al càlcul en variable complexa.