Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver
Fitxa de la tesi doctoral
Títol:
Tutoria entre iguals. Processos cognitivorelacionals en tutories fixes i recíproques
Autor:
Duran Gisbert, David
Adreça electrònica:
Facultat:
Facultat de Psicologia
Àrea de conexement:
Ciències de la Salut
Departament:
Departament de Psicologia de l'Educació
Director/s de la tesi:
Carles Monereo 
ISBN:
84-688-2495-X
Descriptors d'autor:
Aprenentatge cooperatiu / Interaccions educatives / Mètodes educatius
Data de defensa:
07/02/2003
Any de la tesi:
2003
Format de la tesi:
Digital
Preu en €:
Fer una nova cerca