Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

a

Tres revistes científiques de la Universitat Autònoma de Barcelona obtenen el Segell de Qualitat de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia

Brumal, Mitologías Hoy i Rubrica Contemporanea superen amb èxit el procés d’avaluació de la qualitat editorial i científica de les revistes científiques espanyoles en la convocatòria de 2018

Les revistes científiques de la Universitat Autònoma de Barcelona Brumal. Revista de Investigación sobre lo Fantástico, Mitologías Hoy. Revista de Pensamiento, Crítica y Estudios Literarios Latinoamericanos i Rubrica Contemporanea han estat distingides amb el Segell de Qualitat de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia. La FECYT ha fet pública la llista provisional de la sisena convocatòria d’avaluació de la qualitat editorial i científica de les revistes espanyoles a la seva pàgina web. Del total de revistes presentades, es distingeixen les millors publicacions de cada àrea.

La convocatòria es va tancar el mes d’octubre passat i forma part del projecte ARCE, que té l’objectiu d’impulsar les revistes científiques espanyoles de qualitat contrastada donant-los suport en la professionalització i internacionalització i millorant-ne la visibilitat.

Les revistes participants poden ser de qualsevol àmbit del coneixement i han de tenir, almenys, cinc anys de vida editorial continuada i disposar d’ISSN.

El segell té una vigència de tres anys. Transcorregut aquest termini, les revistes el renoven automàticament per un període d’un any, sempre que superin els llindars establerts quant a visibilitat i impacte. Les publicacions allotjades al Servei de Revistes Digitals en accés obert de la UAB que actualment mantenen el segell són:

• Anàlisi. Quaderns de Cultura i Comunicació

• Anuario Lope de Vega

• Catalan Journal of Linguistics

• Documents d’Anàlisi Geogràfica

• Dynamis. Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam

• Educar

• Enrahonar

• Enseñanza de las Ciencias

• Papers. Revista de Sociologia

• Publicacions Matemàtiques

• Revista de Psicología del Deporte

• Studia Aurea

Amb aquestes tres noves incorporacions, la llista de revistes de la UAB que disposen d’aquest segell de qualitat augmenta fins a quinze.

17/05/2019 [Imprimir]