Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

a

El llibre «Episcopado y secularización en la España del siglo XIX» ressenyat a la revista Lusitania Sacra de la Universitat Catòlica Portuguesa

La revista Lusitania Sacra de la Universitat Catòlica Portuguesa ha ressenyat el llibre «Episcopado y secularización en la España del siglo XIX», del Prof. d'Història Contemporània de la UAB, Antonio Moliner Prada.

Podeu consultar el pdf de la ressenya, en accés obert, a l'adreça següent: http://portal.cehr.ft.lisboa.ucp.pt/LusitaniaSacra/index.php/journal/article/view/536

11/06/2018 [Imprimir]