Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

Revista:  Educar  ISSN: 0211-819X

Revista monogràfica sobre temes d'educació, enfocats des de la perspectiva multidisciplinària de les ciències de l'educació. Tant pel llenguatge com pel tractament dels temes, és destinada a lectors universitaris i a educadors professionals en general. Recull les investigacions del Departament de Pedagogia Aplicada i les aportacions d'autors espanyols i estrangers sobre el tema de què es tracti. Els articles es publiquen tant en català com en castellà, amb un resum en anglès. Com a apèndix, es fa sempre una memòria breu de les activitats acadèmiques i científiques fetes pel Departament durant el semestre.
http://educar.uab.cat
Revista monográfica sobre temas de educación, enfocados desde la perspectiva multidisciplinaria de las ciencias de la educación. Tanto por el lenguaje como por el tratamiento de los temas, está destinada a lectores universitarios y a educadores profesionales en general. Recoge las investigaciones del Departamento de Pedagogía Aplicada y las aportaciones de autores españoles y extranjeros sobre el tema de que se trate. Los artículos se publican tanto en catalán como en castellano, con un resumen en inglés. Como apéndice, se elabora siempre una breve memoria de las actividades académicas y científicas llevadas a cabo por el Departamento durante el semestre.
http://educar.uab.cat
Consell de redacció
Joaquín Gairín Sallán (director), Universitat Autònoma de Barcelona
David Rodríguez-Gómez (secretari), Universitat Autònoma de Barcelona

Consell editorial
José Ignacio Aguaded (Universidad de Huelva), Serafín Antúnez (Universitat de Barcelona), Georges-Louis Baron (Université Paris V René Descartes-Sorbonne), María Alejandra Bosco Paniagua (Universitat Autònoma de Barcelona), Sebastián Donoso Díaz (Universidad de Talca), Fabio Dovigo (Universita degli studi di Bergamo), Romita Iucu (Universitatea din Bucuresti), Mercè Jariot Garcia (Universitat Autònoma de Barcelona), Pedro Jurado (Universitat Autònoma de Barcelona), Donatella Persico (Consiglio Nazionale delle Ricerche), José Manuel Silva (Instituto Politécnico de Leiria), Rosa Tafur (Pontificia Universidad Católica del Perú), José Tejada Fernández (Universitat Autònoma de Barcelona), Alejandro Tiana (Universidad Nacional de Educación a Distancia), Luís Tinoca (Universidade de Lisboa), Charles L. Slater (California State University Long Beach), Duncan Waite (Texas State University)

Consell assessor
Ema Arellano (Universidad San Sebastián), Robert F. Arnove (Indiana University), Heinz Bachmann (Pädagogische Hochschule Zürich), Claire Beaumont (Université Laval), Nieves Blanco (Universidad de Málaga), Alberto Cabrera (University of Maryland), Alejandro Castro (Universidad Católica Argentina), Enrique Correa-Molina (Université de Sherbrooke), J. Manuel Escudero (Universidad de Murcia), Ulisses Ferreira de Araújo (Universidade Estadual de Campinas), Ana Gil-García (Northeastern Illinois University), Günter Huber (University of Tübingen), Danielle Leclerc (Université du Québec à Trois-Rivières), Beatriz Pont (Organisation for Economic Co-operation and Development), Jaume Sarramona i López (Universitat Autònoma de Barcelona), Dirk Schneckenberg (École Supérieure de Commerce), Núria Silvestre (Universitat Autònoma de Barcelona), Gonzalo Undurraga Mackenna (Pontificia Universidad Católica de Chile), Denise Elena Vaillant (Universidad ORT Uruguay)

Registres 1 a 10 de 63

Foto no disponible
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
 
...

[+]


Foto no disponible
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
 
Revista monogràfica sobre temes d'educació, enfocats des de la perspectiva multidisciplinària de les ciències de l'educació. Tant pel llenguatge com pel tractament dels temes, és destinada a lectors universitaris i a educadors professionals en general. Recull les investigacions del Departament de Pedagogia Aplicada i les aportacions d'autors espanyols i estrangers sobre el tema de què es tracti. Els articles es publiquen tant en català com en castellà, amb un resum en anglès. Com a apèndix, es fa sempre una memòria breu de les activitats acadèmiques i científiques fetes pel Departament durant el semestre.
http://educar.uab.cat ...

[+]


Foto no disponible
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
 
Revista monogràfica sobre temes d'educació, enfocats des de la perspectiva multidisciplinària de les ciències de l'educació. Tant pel llenguatge com pel tractament dels temes, és destinada a lectors universitaris i a educadors professionals en general. Recull les investigacions del Departament de Pedagogia Aplicada i les aportacions d'autors espanyols i estrangers sobre el tema de què es tracti. Els articles es publiquen tant en català com en castellà, amb un resum en anglès. Com a apèndix, es fa sempre una memòria breu de les activitats acadèmiques i científiques fetes pel Departament durant el semestre.
http://educar.uab.cat ...

[+]


Foto no disponible
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
 
Revista monogràfica sobre temes d'educació, enfocats des de la perspectiva multidisciplinària de les ciències de l'educació. Tant pel llenguatge com pel tractament dels temes, és destinada a lectors universitaris i a educadors professionals en general. Recull les investigacions del Departament de Pedagogia Aplicada i les aportacions d'autors espanyols i estrangers sobre el tema de què es tracti. Els articles es publiquen tant en català com en castellà, amb un resum en anglès. Com a apèndix, es fa sempre una memòria breu de les activitats acadèmiques i científiques fetes pel Departament durant el semestre.
http://educar.uab.cat ...

[+]


Foto no disponible
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
 
Revista monogràfica sobre temes d'educació, enfocats des de la perspectiva multidisciplinària de les ciències de l'educació. Tant pel llenguatge com pel tractament dels temes, és destinada a lectors universitaris i a educadors professionals en general. Recull les investigacions del Departament de Pedagogia Aplicada i les aportacions d'autors espanyols i estrangers sobre el tema de què es tracti. Els articles es publiquen tant en català com en castellà, amb un resum en anglès. Com a apèndix, es fa sempre una memòria breu de les activitats acadèmiques i científiques fetes pel Departament durant el semestre.
http://educar.uab.cat ...

[+]


Foto no disponible
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
 
Revista monogràfica sobre temes d'educació, enfocats des de la perspectiva multidisciplinària de les ciències de l'educació. Tant pel llenguatge com pel tractament dels temes, és destinada a lectors universitaris i a educadors professionals en general. Recull les investigacions del Departament de Pedagogia Aplicada i les aportacions d'autors espanyols i estrangers sobre el tema de què es tracti. Els articles es publiquen tant en català com en castellà, amb un resum en anglès. Com a apèndix, es fa sempre una memòria breu de les activitats acadèmiques i científiques fetes pel Departament durant el semestre.
http://educar.uab.cat ...

[+]


Foto no disponible
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
 
Revista monogràfica sobre temes d'educació, enfocats des de la perspectiva multidisciplinària de les ciències de l'educació. Tant pel llenguatge com pel tractament dels temes, és destinada a lectors universitaris i a educadors professionals en general. Recull les investigacions del Departament de Pedagogia Aplicada i les aportacions d'autors espanyols i estrangers sobre el tema de què es tracti. Els articles es publiquen tant en català com en castellà, amb un resum en anglès. Com a apèndix, es fa sempre una memòria breu de les activitats acadèmiques i científiques fetes pel Departament durant el semestre.
http://educar.uab.cat ...

[+]


Foto no disponible
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
 
Revista monogràfica sobre temes d'educació, enfocats des de la perspectiva multidisciplinària de les ciències de l'educació. Tant pel llenguatge com pel tractament dels temes, és destinada a lectors universitaris i a educadors professionals en general. Recull les investigacions del Departament de Pedagogia Aplicada i les aportacions d'autors espanyols i estrangers sobre el tema de què es tracti. Els articles es publiquen tant en català com en castellà, amb un resum en anglès. Com a apèndix, es fa sempre una memòria breu de les activitats acadèmiques i científiques fetes pel Departament durant el semestre.
http://educar.uab.cat ...

[+]


Foto no disponible
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
 
Revista monogràfica sobre temes d'educació, enfocats des de la perspectiva multidisciplinària de les ciències de l'educació. Tant pel llenguatge com pel tractament dels temes, és destinada a lectors universitaris i a educadors professionals en general. Recull les investigacions del Departament de Pedagogia Aplicada i les aportacions d'autors espanyols i estrangers sobre el tema de què es tracti. Els articles es publiquen tant en català com en castellà, amb un resum en anglès. Com a apèndix, es fa sempre una memòria breu de les activitats acadèmiques i científiques fetes pel Departament durant el semestre.
http://educar.uab.cat ...

[+]


Foto no disponible
Revista monogràfica sobre temes d'educació, enfocats des de la perspectiva multidisciplinària de les ciències de l'educació. Tant pel llenguatge com pel tractament dels temes, és destinada a lectors universitaris i a educadors professionals en general. Recull les investigacions del Departament de Pedagogia Aplicada i les aportacions d'autors espanyols i estrangers sobre el tema de què es tracti. Els articles es publiquen tant en català com en castellà, amb un resum en anglès. Com a apèndix, es fa sempre una memòria breu de les activitats acadèmiques i científiques fetes pel Departament durant el semestre.
http://educar.uab.cat ...

[+]