Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

Revista:  Documents d'Anàlisi Geogràfica  ISSN: 0212-1573

La revista abasta temes molt diversos. Hi tenen cabuda estudis d'anàlisi i de planificació del territori, treballs sobre població i sobre activitats socials i econòmiques, sobre medi físic i recursos naturals, i aportacions sobre epistemologia i metodologia en geografia. Hi predominen els estudis sobre Catalunya, però se n'accepten també sobre altres territoris. Els números no solen ser de caràcter monogràfic. Es presenten en una secció d'articles de fons i en una altra de notes i documentació.
http://dag.revista.uab.es
La revista abarca temas muy diversos. En ella tienen cabida estudios de análisis y de planificación del territorio, trabajos sobre población y sobre actividades sociales y económicas, sobre medio físico y recursos naturales, y aportaciones sobre epistemología y metodología en geografía. Predominan los estudios sobre Cataluña, pero se aceptan también sobre otros territorios. Los números no suelen ser de carácter monográfico. Se presentan en una sección de artículos de fondo y en otra de notas y documentación.
http://dag.revista.uab.es
Editors
Juan Antonio Módenes Cabrerizo (Universitat Autònoma de Barcelona), Anna Ribas i Palom (Universitat de Girona), Miguel Solana Solana (Universitat Autònoma de Barcelona)

Consell de redacció
Gemma Cànoves Valiente (Universitat Autònoma de Barcelona), M. Antònia Casellas Puigdemasa (Universitat Autònoma de Barcelona), Aaron Cohen Anselem (Universidad de Granada), Rafael Mata Olmos (Universidad Autónoma de Madrid), Xavier Oliveras González (El Colegio de la Frontera Norte), David Pavón Gamero (Universitat de Girona), Xavier Pons Fernández (Universitat Autònoma de Barcelona), Maria Prats Ferret (Universitat Autònoma de Barcelona), Perla Zúsman (Universidad de Buenos Aires)

Consell assessor
Mireia Baylina Ferré (Universitat Autònoma de Barcelona), Lourdes Beneria (Cornell University), Antoni Durà i Guimerà (Universitat Autònoma de Barcelona), Maria Dolors Garcia Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona), Josefina Gómez Mendoza (Universidad Autónoma de Madrid), Francesco Indovina, (Instituto Universitario di Architettura de Venezia), Ricardo Méndez Gutiérrez del Valle (Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Consejo Superior de Investigaciones Científicas), Janet Momsen (University of California Davis), Francesc Nadal Piqué (Universitat de Barcelona), Joan Nogué i Font (Universitat de Girona), Jorge Olcina Cantos (Universidad de Alicante), Emma Pérez Chacón (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria), Margarida Queirós (Universidade de Lisboa), Lluís Riudor Gorgas (Universitat Pompeu Fabra), David Saurí i Pujol (Universitat Autònoma de Barcelona), Susana Maria Veleda da Silva, (Universidade Federal do Rio Grande (FURG)), Erik Swyngedouw (University of Manchester), Sirpa Tani (University of Helsinki), Antoni Francesc Tulla i Pujol (Universitat Autònoma de Barcelona), Maria Villanueva Margalef (Universitat Autònoma de Barcelona)

Redacció
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia. 08193 Bellaterra (Barcelona). Spain
Tel. 93 581 15 27
Fax 93 581 20 01
revista.dag@uab.es

Registres 1 a 10 de 81

Foto no disponible
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia; Universitat de Girona. Departament de Geografia
 
Novetat
...

[+]


Foto no disponible
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia; Universitat de Girona. Departament de Geografia
 
La revista abasta temes molt diversos. Hi tenen cabuda estudis d'anàlisi i de planificació del territori, treballs sobre població i sobre activitats socials i econòmiques, sobre medi físic i recursos naturals, i aportacions sobre epistemologia i metodologia en geografia. Hi predominen els estudis sobre Catalunya, però se n'accepten també sobre altres territoris. Els números no solen ser de caràcter monogràfic. Es presenten en una secció d'articles de fons i en una altra de notes i documentació.
http://dag.revista.uab.es...

[+]


Foto no disponible
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia; Universitat de Girona. Departament de Geografia
 
La revista abasta temes molt diversos. Hi tenen cabuda estudis d'anàlisi i de planificació del territori, treballs sobre població i sobre activitats socials i econòmiques, sobre medi físic i recursos naturals, i aportacions sobre epistemologia i metodologia en geografia. Hi predominen els estudis sobre Catalunya, però se n'accepten també sobre altres territoris. Els números no solen ser de caràcter monogràfic. Es presenten en una secció d'articles de fons i en una altra de notes i documentació.
http://dag.revista.uab.es...

[+]


Foto no disponible
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia; Universitat de Girona. Departament de Geografia
 
La revista abasta temes molt diversos. Hi tenen cabuda estudis d'anàlisi i de planificació del territori, treballs sobre població i sobre activitats socials i econòmiques, sobre medi físic i recursos naturals, i aportacions sobre epistemologia i metodologia en geografia. Hi predominen els estudis sobre Catalunya, però se n'accepten també sobre altres territoris. Els números no solen ser de caràcter monogràfic. Es presenten en una secció d'articles de fons i en una altra de notes i documentació.
http://dag.revista.uab.es...

[+]


Foto no disponible
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia; Universitat de Girona. Departament de Geografia
 
La revista abasta temes molt diversos. Hi tenen cabuda estudis d'anàlisi i de planificació del territori, treballs sobre població i sobre activitats socials i econòmiques, sobre medi físic i recursos naturals, i aportacions sobre epistemologia i metodologia en geografia. Hi predominen els estudis sobre Catalunya, però se n'accepten també sobre altres territoris. Els números no solen ser de caràcter monogràfic. Es presenten en una secció d'articles de fons i en una altra de notes i documentació.
http://dag.revista.uab.es...

[+]


Foto no disponible
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia; Universitat de Girona. Departament de Geografia
 
La revista abasta temes molt diversos. Hi tenen cabuda estudis d'anàlisi i de planificació del territori, treballs sobre població i sobre activitats socials i econòmiques, sobre medi físic i recursos naturals, i aportacions sobre epistemologia i metodologia en geografia. Hi predominen els estudis sobre Catalunya, però se n'accepten també sobre altres territoris. Els números no solen ser de caràcter monogràfic. Es presenten en una secció d'articles de fons i en una altra de notes i documentació.
http://dag.revista.uab.es...

[+]


Foto no disponible
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia; Universitat de Girona. Departament de Geografia
 
La revista abasta temes molt diversos. Hi tenen cabuda estudis d'anàlisi i de planificació del territori, treballs sobre població i sobre activitats socials i econòmiques, sobre medi físic i recursos naturals, i aportacions sobre epistemologia i metodologia en geografia. Hi predominen els estudis sobre Catalunya, però se n'accepten també sobre altres territoris. Els números no solen ser de caràcter monogràfic. Es presenten en una secció d'articles de fons i en una altra de notes i documentació.
http://dag.revista.uab.es...

[+]


Foto no disponible
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia; Universitat de Girona. Departament de Geografia
 
La revista abasta temes molt diversos. Hi tenen cabuda estudis d'anàlisi i de planificació del territori, treballs sobre població i sobre activitats socials i econòmiques, sobre medi físic i recursos naturals, i aportacions sobre epistemologia i metodologia en geografia. Hi predominen els estudis sobre Catalunya, però se n'accepten també sobre altres territoris. Els números no solen ser de caràcter monogràfic. Es presenten en una secció d'articles de fons i en una altra de notes i documentació.
http://dag.revista.uab.es...

[+]


Foto no disponible
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia; Universitat de Girona. Departament de Geografia
 
La revista abasta temes molt diversos. Hi tenen cabuda estudis d'anàlisi i de planificació del territori, treballs sobre població i sobre activitats socials i econòmiques, sobre medi físic i recursos naturals, i aportacions sobre epistemologia i metodologia en geografia. Hi predominen els estudis sobre Catalunya, però se n'accepten també sobre altres territoris. Els números no solen ser de caràcter monogràfic. Es presenten en una secció d'articles de fons i en una altra de notes i documentació.
http://dag.revista.uab.es...

[+]


Foto no disponible
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia; Universitat de Girona. Departament de Geografia
 
La revista abasta temes molt diversos. Hi tenen cabuda estudis d'anàlisi i de planificació del territori, treballs sobre població i sobre activitats socials i econòmiques, sobre medi físic i recursos naturals, i aportacions sobre epistemologia i metodologia en geografia. Hi predominen els estudis sobre Catalunya, però se n'accepten també sobre altres territoris. Els números no solen ser de caràcter monogràfic. Es presenten en una secció d'articles de fons i en una altra de notes i documentació.
http://dag.revista.uab.es...

[+]