Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

Revista:  Papers. Revista de Sociologia  ISSN: 2013-9004

Aquesta revista omple un buit dins de l'àmbit de les ciències socials al nostre país, i vol deixar constància de la tasca investigadora dels professors i estudiants de sociologia de la UAB. Malgrat la seva preocupació pels problemes de la societat que ens envolta, no és pas una publicació «localista», sinó que està oberta a la col·laboració d'especialistes de tots els països.
http://papers.uab.cat
Esta revista viene a llenar un vacío dentro del ámbito de las ciencias sociales en nuestro país, y quiere dejar constancia de la labor investigadora de los profesores y estudiantes de sociología de la UAB. A pesar de su preocupación por los problemas de la sociedad que nos rodea, no es una publicación «localista», sino que está abierta a la colaboración de especialistas de todos los países.
http://papers.uab.cat
Equip de redacció
José Antonio Noguera, director (UAB); Mar Griera i Jordi Tena, coeditors (UAB); Felipe Corredor, secretari (UAB)

Consell de redacció
Amado Alarcón (URV), Eva Anduiza (UAB), Javier Astudillo (UPF), Pau Baizán (UPF), Cristina Blanco (EHU), Xavier Bonal (UAB), Jordi Busquet (URL), Lorenzo Cachón (UCM), Inés Calzada (CCHS-CSIC), Xavier Coller (UPO), Ramón De Alós (UAB), Lluís Flaquer (UAB), José Fernández-Albertos (CCHS-CSIC), Jordi Garreta (ULL), Maria del Mar Griera (UAB), Antonio Jaime (UMA), María Jiménez-Buedo (UNED), Roger Martínez (UOC), Oscar Molina (UAB), Almudena Moreno (UVA), Sònia Parella (UAB), Rita Rädl Philipp (UAC), Xavier Rambla (UAB), Clara Riba (UPF), Leire Salazar (UNED), Mauricio Salgado (Universidad Andrés Bello, Chile), Teresa Sordé (UAB), Joaquín Susino (UGR), Helena Troiano (UAB)

Consell consultiu
Carlota Soler (UAB), José Adelantado (UAB), Montserrat Baras (UAB), Esther Barbé (UAB), Joan Botella (UAB), Ignasi Brunet (URV), Anna Cabré (UAB), Manuel Castells (UOC), Aaron Cicourel (University of California, San Diego), Juan Díez Medrano (UB), Gösta Esping-Andersen (UPF), Ramón Flecha (UB), Salvador Giner (IEC), Julio Iglesias de Ussel (UCM), María Jesús Izquierdo (UAB), David Laitin (University of Stanford), Emilio Lamo de Espinosa (UCM), Andreu Lope (UAB), Carlos Lozares (UAB), Francisco Llera (UPV), Antonio Martín (UAB), Fausto Miguélez (UAB), Enzo Mingione (Universidad de Milano-Bicocca), Isidre Molas (ICPS), Joaquim Molins (UAB), Marta Núñez (Universidad de La Habana), Josep Picó (UV), Ida Regalia (Universidad de Milano), Eduardo Rojo (UAB), Juli Sabaté (UB), Enric Sanchís (UB), Graciela Sarrible (UB), Joan Subirats (UAB), Marina Subirats (UAB), Josep Maria Vallès (UAB), Rosa Virós (UPF)

Registres 1 a 10 de 132

Foto no disponible
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia
 
...

[+]


Foto no disponible
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia
 
Aquesta revista omple un buit dins de l'àmbit de les ciències socials al nostre país, i vol deixar constància de la tasca investigadora dels professors i estudiants de sociologia de la UAB. Malgrat la seva preocupació pels problemes de la societat que ens envolta, no és pas una publicació «localista», sinó que està oberta a la col·laboració d'especialistes de tots els països.
http://papers.uab.cat...

[+]


Foto no disponible
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia
 
Aquesta revista omple un buit dins de l'àmbit de les ciències socials al nostre país, i vol deixar constància de la tasca investigadora dels professors i estudiants de sociologia de la UAB. Malgrat la seva preocupació pels problemes de la societat que ens envolta, no és pas una publicació «localista», sinó que està oberta a la col·laboració d'especialistes de tots els països.
http://papers.uab.cat...

[+]


Foto no disponible
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia
 
Aquesta revista omple un buit dins de l'àmbit de les ciències socials al nostre país, i vol deixar constància de la tasca investigadora dels professors i estudiants de sociologia de la UAB. Malgrat la seva preocupació pels problemes de la societat que ens envolta, no és pas una publicació «localista», sinó que està oberta a la col·laboració d'especialistes de tots els països.
http://papers.uab.cat...

[+]


Foto no disponible
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia
 
Aquesta revista omple un buit dins de l'àmbit de les ciències socials al nostre país, i vol deixar constància de la tasca investigadora dels professors i estudiants de sociologia de la UAB. Malgrat la seva preocupació pels problemes de la societat que ens envolta, no és pas una publicació «localista», sinó que està oberta a la col·laboració d'especialistes de tots els països.
http://papers.uab.cat...

[+]


Foto no disponible
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia
 
Aquesta revista omple un buit dins de l'àmbit de les ciències socials al nostre país, i vol deixar constància de la tasca investigadora dels professors i estudiants de sociologia de la UAB. Malgrat la seva preocupació pels problemes de la societat que ens envolta, no és pas una publicació «localista», sinó que està oberta a la col·laboració d'especialistes de tots els països.
http://papers.uab.cat...

[+]


Foto no disponible
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia
 
Aquesta revista omple un buit dins de l'àmbit de les ciències socials al nostre país, i vol deixar constància de la tasca investigadora dels professors i estudiants de sociologia de la UAB. Malgrat la seva preocupació pels problemes de la societat que ens envolta, no és pas una publicació «localista», sinó que està oberta a la col·laboració d'especialistes de tots els països.
http://papers.uab.cat...

[+]


Foto no disponible
Aquesta revista omple un buit dins de l'àmbit de les ciències socials al nostre país, i vol deixar constància de la tasca investigadora dels professors i estudiants de sociologia de la UAB. Malgrat la seva preocupació pels problemes de la societat que ens envolta, no és pas una publicació «localista», sinó que està oberta a la col·laboració d'especialistes de tots els països.
http://papers.uab.cat...

[+]


Foto no disponible
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia
 
Aquesta revista omple un buit dins de l'àmbit de les ciències socials al nostre país, i vol deixar constància de la tasca investigadora dels professors i estudiants de sociologia de la UAB. Malgrat la seva preocupació pels problemes de la societat que ens envolta, no és pas una publicació «localista», sinó que està oberta a la col·laboració d'especialistes de tots els països.
http://papers.uab.cat...

[+]


Foto no disponible
Aquesta revista omple un buit dins de l'àmbit de les ciències socials al nostre país, i vol deixar constància de la tasca investigadora dels professors i estudiants de sociologia de la UAB. Malgrat la seva preocupació pels problemes de la societat que ens envolta, no és pas una publicació «localista», sinó que està oberta a la col·laboració d'especialistes de tots els països.
http://papers.uab.cat...

[+]