Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

Revista:  Locus Amoenus  ISSN: 1135-9722

Publica treballs d’història de l’art, anàlisi estilística i iconogràfica, estudis sobre fonts textuals i documentals i ressenyes crítiques de llibres i exposicions. Vol ser un mitjà a disposició dels professionals de la història de l’art i dels veritables afeccionats.
Ha estat qualificada INT2 a l'índex ERIH de 2011.
http://revistes.uab.cat/locus
Publica trabajos de historia del arte, análisis estilístico e iconográfico, estudios sobre fuentes textuales y documentales y reseñas críticas de libros y exposiciones. Quiere ser un medio a disposición de los profesionales de la historia del arte y de los verdaderos aficionados.
Ha sido calificada INT2 en el índice ERIH de 2011.
http://revistes.uab.cat/locus
Consell de redacció
Bonaventura Bassegoda (director), Victòria Solanilla, Daniel Rico, Núria Llorens, Marià Carbonell (secretari de redacció)

Comité científic
Jean Ch. Balty (Université Paris–Sorbonne), Kristof Makowski (Pontificia Universidad Católica del Perú), Pilar León (Universidad de Sevilla), Didier Martens (Université Libre de Bruxelles), José Luis Sendra (Universidad Complutense de Madrid), Amadeo Serra (Universitat de València), Fernando Marías (Universidad Autónoma de Madrid), Peter Cherry (Trinity College Dublin), Carlos Reyero (Universitat Pompeu Fabra), Francesc Fontbona (Biblioteca de Catalunya), Delfín Rodríguez (Universidad Complutense de Madrid), Robert Lubar (New York University)

Redacció
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d’Art. 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). Spain
Tel. (93) 581 13 70
Fax (93) 581 20 01

Registres 1 a 10 de 17

Foto no disponible
Departament d’Art i de Musicologia
 
...

[+]


Foto no disponible
Departament d’Art i de Musicologia
 
Publica treballs d’història de l’art, anàlisi estilística i iconogràfica, estudis sobre fonts textuals i documentals i ressenyes crítiques de llibres i exposicions. Vol ser un mitjà a disposició dels professionals de la història de l’art i dels veritables afeccionats.
Ha estat qualificada INT2 a l'índex ERIH de 2011.
http://revistes.uab.cat/locus...

[+]


Foto no disponible
Publica treballs d’història de l’art, anàlisi estilística i iconogràfica, estudis sobre fonts textuals i documentals i ressenyes crítiques de llibres i exposicions. Vol ser un mitjà a disposició dels professionals de la història de l’art i dels veritables afeccionats.
Ha estat qualificada INT2 a l'índex ERIH de 2011.
http://revistes.uab.cat/locus...

[+]


Foto no disponible
Publica treballs d’història de l’art, anàlisi estilística i iconogràfica, estudis sobre fonts textuals i documentals i ressenyes crítiques de llibres i exposicions. Vol ser un mitjà a disposició dels professionals de la història de l’art i dels veritables afeccionats.
Ha estat qualificada INT2 a l'índex ERIH de 2011.
http://revistes.uab.cat/locus...

[+]


Foto no disponible
Publica treballs d’història de l’art, anàlisi estilística i iconogràfica, estudis sobre fonts textuals i documentals i ressenyes crítiques de llibres i exposicions. Vol ser un mitjà a disposició dels professionals de la història de l’art i dels veritables afeccionats.
Ha estat qualificada INT2 a l'índex ERIH de 2011.
http://revistes.uab.cat/locus...

[+]


Foto no disponible
Publica treballs d’història de l’art, anàlisi estilística i iconogràfica, estudis sobre fonts textuals i documentals i ressenyes crítiques de llibres i exposicions. Vol ser un mitjà a disposició dels professionals de la història de l’art i dels veritables afeccionats.
Ha estat qualificada INT2 a l'índex ERIH de 2011.
http://revistes.uab.cat/locus...

[+]


Foto no disponible
Publica treballs d’història de l’art, anàlisi estilística i iconogràfica, estudis sobre fonts textuals i documentals i ressenyes crítiques de llibres i exposicions. Vol ser un mitjà a disposició dels professionals de la història de l’art i dels veritables afeccionats.
Ha estat qualificada INT2 a l'índex ERIH de 2011.
http://revistes.uab.cat/locus...

[+]


Foto no disponible
Publica treballs d’història de l’art, anàlisi estilística i iconogràfica, estudis sobre fonts textuals i documentals i ressenyes crítiques de llibres i exposicions. Vol ser un mitjà a disposició dels professionals de la història de l’art i dels veritables afeccionats.
Ha estat qualificada INT2 a l'índex ERIH de 2011.
http://revistes.uab.cat/locus...

[+]


Foto no disponible
Publica treballs d’història de l’art, anàlisi estilística i iconogràfica, estudis sobre fonts textuals i documentals i ressenyes crítiques de llibres i exposicions. Vol ser un mitjà a disposició dels professionals de la història de l’art i dels veritables afeccionats.
Ha estat qualificada INT2 a l'índex ERIH de 2011.
http://revistes.uab.cat/locus...

[+]


Foto no disponible
Publica treballs d’història de l’art, anàlisi estilística i iconogràfica, estudis sobre fonts textuals i documentals i ressenyes crítiques de llibres i exposicions. Vol ser un mitjà a disposició dels professionals de la història de l’art i dels veritables afeccionats.
Ha estat qualificada INT2 a l'índex ERIH de 2011.
http://revistes.uab.cat/locus...

[+]