Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

Revista:  Enrahonar. Quaderns de Filosofia  ISSN: 0211-402X

Enrahonar és una revista acadèmica de filosofia fundada l’any 1981 i editada per la Universitat Autònoma de Barcelona (Departament de Filosofia). Enrahonar posa un interès especial en les contribucions sobre raó o racionalitat teòrica i pràctica en tots els seus aspectes i en totes les disciplines filosòfiques, com l’epistemologia, l’ètica, l’estètica, la metafísica, la filosofia de la ciència o la filosofia del llenguatge, de la ment, de l’acció, i també en els plantejaments històrics. L’acceptació d’articles es regeix pel sistema de censors (double blind peer review), amb avaluadors externs. Enrahonar també publica notes bibliogràfiques i ressenyes i convida a presentar propostes de números monogràfics. Enrahonar té una periodicitat semestral (març i octubre). Tots els articles, notes i ressenyes es poden consultar i descarregar gratuïtament. Les normes del procés de revisió i les instruccions per als autors es poden consultar a:
http://revistes.uab.cat/enrahonar/about
Enrahonar en una revista académica internacional de filosofía fundada en 1981 y editada por la Universitat Autònoma de Barcelona (Departamento de Filosofía). Enrahonar pone un especial énfasis en las contribuciones relativas a la razón o racionalidad teórica y práctica en todos sus aspectos y en las distintas disciplinas filosóficas, como la epistemología, la ética, la estética, la metafísica, la filosofía de la ciencia o la filosofía del lenguaje, de la mente y de la acción, incluyendo también la perspectiva histórica. La aceptación de artículos se rige por el sistema double blind peer review, con evaluadores externos. Enrahonar también publica notas bibliográficas y reseñas e invita a presentar propuestas de números monográficos. Enrahonar tiene una periodicidad semestral (marzo y octubre). Todos los artículos, notas y reseñas se pueden consultar y descargar gratuitamente. Las normas del proceso de revisión y las instrucciones para los autores se pueden consultar en:
http://revistes.uab.cat/enrahonar/about
Director
David Casacuberta

Secretària de redacció
Yaiza Bocos

Equip de direcció
Angel Puyol, Jordi Riba Miralles i Thomas Sturm

Consell de redacció
Laura Llevadot Pascual (Universitat de Barcelona), Manuel Cruz (Universitat de Barcelona), Joan Vergés Gifra (Universitat de Girona), Marta Tafalla (Universitat Autònoma de Barcelona), Victòria Camps (Universitat Autònoma de Barcelona), Anna Estany (Universitat Autònoma de Barcelona), Víctor Gómez Pin (Universitat Autònoma de Barcelona), Carl Hoefer (Universitat Autònoma de Barcelona), David Jou (Universitat Autònoma de Barcelona), Joan-Carles Mèlich (Universitat Autònoma de Barcelona), Angel Puyol (Universitat Autònoma de Barcelona), Daniel Quesada (Universitat Autònoma de Barcelona), Josep Maria Terricabras (Universitat de Girona), Gerard Vilar (Universitat Autònoma de Barcelona)

Consell editorial
Patricia Kitcher (Columbia University), Yves Sintomer (Université Paris 8), Francisco Bertelloni (Universidad de Buenos Aires), Paula Casal (Universitat Pompeu Fabra), Jordi Cat (University of Indiana), García-Düttmann (University of London), Maria Herrera (Universidad Nacional Autónoma de México), Cristina Lafont (Northwestern University), Christoph Menke (Goethe-Universität Frankfurt), Carlos Moya (Universitat de València), Julián Pacho (Universidad del País Vasco), Carlos Pereda (Universidad Nacional Autónoma de México), Francisca Pérez Carreño (Universidad de Murcia), Manuel Pérez Otero (Universidad de Barcelona), Mauricio Suárez (Universidad Complutense de Madrid), Carlos Thiebaut (Universidad Carlos III)

Redacció
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia. 08193 Bellaterra (Barcelona). Spain
Tel.: 93 581 16 18
Fax: 93 581 20 01
revista.enrahonar@uab.cat

Registres 1 a 10 de 61

Foto no disponible
Revista de filosofia en general, dividida en articles –que tracten d'un tema monogràfic–, notes, recensions bibliogràfiques i informació sobre activitats. Els treballs en llengües romàniques es publiquen en l'idioma en què es presenten; la resta es tradueix.

Revista de filosofía en gener...

[+]


Foto no disponible
Revista de filosofia en general, dividida en articles –que tracten d'un tema monogràfic–, notes, recensions bibliogràfiques i informació sobre activitats. Els treballs en llengües romàniques es publiquen en l'idioma en què es presenten; la resta es tradueix.

Revista de filosofía en generEnrahonar és una revista acadèmica de filosofia fundada l’any 1981 i editada per la Universitat Autònoma de Barcelona (Departament de Filosofia). Enrahonar posa un interès especial en les contribucions sobre raó o racionalitat teòrica i pràctica en tots els seus aspectes i en totes les disciplines filosòfiques, com l’epistemologia, l’ètica, l’estètica, la metafísica, la filosofia de la ciència o la filosofia del llenguatge, de la ment, de l’acció, i també en els plantejaments històrics. L’acceptació d’articles es regeix pel sistema de censors (double blind peer review), amb avaluadors externs. Enrahonar també publica notes bibliogràfiques i ressenyes i convida a presentar propostes de números monogràfics. Enrahonar té una periodicitat semestral (març i octubre). Tots els articles, notes i ressenyes es poden consultar i descarregar gratuïtament. Les normes del procés de revisió i les instruccions per als autors es poden consultar a:
http://revistes.uab.cat/enrahonar/about...

[+]


Foto no disponible
Revista de filosofia en general, dividida en articles –que tracten d'un tema monogràfic–, notes, recensions bibliogràfiques i informació sobre activitats. Els treballs en llengües romàniques es publiquen en l'idioma en què es presenten; la resta es tradueix.

Revista de filosofía en generEnrahonar és una revista acadèmica de filosofia fundada l’any 1981 i editada per la Universitat Autònoma de Barcelona (Departament de Filosofia). Enrahonar posa un interès especial en les contribucions sobre raó o racionalitat teòrica i pràctica en tots els seus aspectes i en totes les disciplines filosòfiques, com l’epistemologia, l’ètica, l’estètica, la metafísica, la filosofia de la ciència o la filosofia del llenguatge, de la ment, de l’acció, i també en els plantejaments històrics. L’acceptació d’articles es regeix pel sistema de censors (double blind peer review), amb avaluadors externs. Enrahonar també publica notes bibliogràfiques i ressenyes i convida a presentar propostes de números monogràfics. Enrahonar té una periodicitat semestral (març i octubre). Tots els articles, notes i ressenyes es poden consultar i descarregar gratuïtament. Les normes del procés de revisió i les instruccions per als autors es poden consultar a:
http://revistes.uab.cat/enrahonar/about...

[+]


Foto no disponible
Revista de filosofia en general, dividida en articles –que tracten d'un tema monogràfic–, notes, recensions bibliogràfiques i informació sobre activitats. Els treballs en llengües romàniques es publiquen en l'idioma en què es presenten; la resta es tradueix.

Revista de filosofía en generEnrahonar és una revista acadèmica de filosofia fundada l’any 1981 i editada per la Universitat Autònoma de Barcelona (Departament de Filosofia). Enrahonar posa un interès especial en les contribucions sobre raó o racionalitat teòrica i pràctica en tots els seus aspectes i en totes les disciplines filosòfiques, com l’epistemologia, l’ètica, l’estètica, la metafísica, la filosofia de la ciència o la filosofia del llenguatge, de la ment, de l’acció, i també en els plantejaments històrics. L’acceptació d’articles es regeix pel sistema de censors (double blind peer review), amb avaluadors externs. Enrahonar també publica notes bibliogràfiques i ressenyes i convida a presentar propostes de números monogràfics. Enrahonar té una periodicitat semestral (març i octubre). Tots els articles, notes i ressenyes es poden consultar i descarregar gratuïtament. Les normes del procés de revisió i les instruccions per als autors es poden consultar a:
http://revistes.uab.cat/enrahonar/about...

[+]


Foto no disponible
Revista de filosofia en general, dividida en articles –que tracten d'un tema monogràfic–, notes, recensions bibliogràfiques i informació sobre activitats. Els treballs en llengües romàniques es publiquen en l'idioma en què es presenten; la resta es tradueix.

Revista de filosofía en generEnrahonar és una revista acadèmica de filosofia fundada l’any 1981 i editada per la Universitat Autònoma de Barcelona (Departament de Filosofia). Enrahonar posa un interès especial en les contribucions sobre raó o racionalitat teòrica i pràctica en tots els seus aspectes i en totes les disciplines filosòfiques, com l’epistemologia, l’ètica, l’estètica, la metafísica, la filosofia de la ciència o la filosofia del llenguatge, de la ment, de l’acció, i també en els plantejaments històrics. L’acceptació d’articles es regeix pel sistema de censors (double blind peer review), amb avaluadors externs. Enrahonar també publica notes bibliogràfiques i ressenyes i convida a presentar propostes de números monogràfics. Enrahonar té una periodicitat semestral (març i octubre). Tots els articles, notes i ressenyes es poden consultar i descarregar gratuïtament. Les normes del procés de revisió i les instruccions per als autors es poden consultar a:
http://revistes.uab.cat/enrahonar/about...

[+]


Foto no disponible
Revista de filosofia en general, dividida en articles –que tracten d'un tema monogràfic–, notes, recensions bibliogràfiques i informació sobre activitats. Els treballs en llengües romàniques es publiquen en l'idioma en què es presenten; la resta es tradueix.

Revista de filosofía en generEnrahonar és una revista acadèmica de filosofia fundada l’any 1981 i editada per la Universitat Autònoma de Barcelona (Departament de Filosofia). Enrahonar posa un interès especial en les contribucions sobre raó o racionalitat teòrica i pràctica en tots els seus aspectes i en totes les disciplines filosòfiques, com l’epistemologia, l’ètica, l’estètica, la metafísica, la filosofia de la ciència o la filosofia del llenguatge, de la ment, de l’acció, i també en els plantejaments històrics. L’acceptació d’articles es regeix pel sistema de censors (double blind peer review), amb avaluadors externs. Enrahonar també publica notes bibliogràfiques i ressenyes i convida a presentar propostes de números monogràfics. Enrahonar té una periodicitat semestral (març i octubre). Tots els articles, notes i ressenyes es poden consultar i descarregar gratuïtament. Les normes del procés de revisió i les instruccions per als autors es poden consultar a:
http://revistes.uab.cat/enrahonar/about...

[+]


Foto no disponible
Revista de filosofía en general, dividida en artículos —que tratan de un tema monográfico—, notas, recensiones bibliográficas e información sobre actividades. Los trabajos en lenguas románicas se publican en el idioma en que se presentan; el resto se traduce.

Revista de filosofia en geneEnrahonar és una revista acadèmica de filosofia fundada l’any 1981 i editada per la Universitat Autònoma de Barcelona (Departament de Filosofia). Enrahonar posa un interès especial en les contribucions sobre raó o racionalitat teòrica i pràctica en tots els seus aspectes i en totes les disciplines filosòfiques, com l’epistemologia, l’ètica, l’estètica, la metafísica, la filosofia de la ciència o la filosofia del llenguatge, de la ment, de l’acció, i també en els plantejaments històrics. L’acceptació d’articles es regeix pel sistema de censors (double blind peer review), amb avaluadors externs. Enrahonar també publica notes bibliogràfiques i ressenyes i convida a presentar propostes de números monogràfics. Enrahonar té una periodicitat semestral (març i octubre). Tots els articles, notes i ressenyes es poden consultar i descarregar gratuïtament. Les normes del procés de revisió i les instruccions per als autors es poden consultar a:
http://revistes.uab.cat/enrahonar/about...

[+]


Foto no disponible
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia
 
Revista de filosofía en general, dividida en artículos —que tratan de un tema monográfico—, notas, recensiones bibliográficas e información sobre actividades. Los trabajos en lenguas románicas se publican en el idioma en que se presentan; el resto se traduce.

Revista de filosofia en geneEnrahonar és una revista acadèmica de filosofia fundada l’any 1981 i editada per la Universitat Autònoma de Barcelona (Departament de Filosofia). Enrahonar posa un interès especial en les contribucions sobre raó o racionalitat teòrica i pràctica en tots els seus aspectes i en totes les disciplines filosòfiques, com l’epistemologia, l’ètica, l’estètica, la metafísica, la filosofia de la ciència o la filosofia del llenguatge, de la ment, de l’acció, i també en els plantejaments històrics. L’acceptació d’articles es regeix pel sistema de censors (double blind peer review), amb avaluadors externs. Enrahonar també publica notes bibliogràfiques i ressenyes i convida a presentar propostes de números monogràfics. Enrahonar té una periodicitat semestral (març i octubre). Tots els articles, notes i ressenyes es poden consultar i descarregar gratuïtament. Les normes del procés de revisió i les instruccions per als autors es poden consultar a:
http://revistes.uab.cat/enrahonar/about...

[+]


Foto no disponible
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia
 
Revista de filosofía en general, dividida en artículos —que tratan de un tema monográfico—, notas, recensiones bibliográficas e información sobre actividades. Los trabajos en lenguas románicas se publican en el idioma en que se presentan; el resto se traduce.

Revista de filosofia en geneEnrahonar és una revista acadèmica de filosofia fundada l’any 1981 i editada per la Universitat Autònoma de Barcelona (Departament de Filosofia). Enrahonar posa un interès especial en les contribucions sobre raó o racionalitat teòrica i pràctica en tots els seus aspectes i en totes les disciplines filosòfiques, com l’epistemologia, l’ètica, l’estètica, la metafísica, la filosofia de la ciència o la filosofia del llenguatge, de la ment, de l’acció, i també en els plantejaments històrics. L’acceptació d’articles es regeix pel sistema de censors (double blind peer review), amb avaluadors externs. Enrahonar també publica notes bibliogràfiques i ressenyes i convida a presentar propostes de números monogràfics. Enrahonar té una periodicitat semestral (març i octubre). Tots els articles, notes i ressenyes es poden consultar i descarregar gratuïtament. Les normes del procés de revisió i les instruccions per als autors es poden consultar a:
http://revistes.uab.cat/enrahonar/about...

[+]


Foto no disponible
Revista de filosofía en general, dividida en artículos —que tratan de un tema monográfico—, notas, recensiones bibliográficas e información sobre actividades. Los trabajos en lenguas románicas se publican en el idioma en que se presentan; el resto se traduce. Revista de filosofia en general, divEnrahonar és una revista acadèmica de filosofia fundada l’any 1981 i editada per la Universitat Autònoma de Barcelona (Departament de Filosofia). Enrahonar posa un interès especial en les contribucions sobre raó o racionalitat teòrica i pràctica en tots els seus aspectes i en totes les disciplines filosòfiques, com l’epistemologia, l’ètica, l’estètica, la metafísica, la filosofia de la ciència o la filosofia del llenguatge, de la ment, de l’acció, i també en els plantejaments històrics. L’acceptació d’articles es regeix pel sistema de censors (double blind peer review), amb avaluadors externs. Enrahonar també publica notes bibliogràfiques i ressenyes i convida a presentar propostes de números monogràfics. Enrahonar té una periodicitat semestral (març i octubre). Tots els articles, notes i ressenyes es poden consultar i descarregar gratuïtament. Les normes del procés de revisió i les instruccions per als autors es poden consultar a:
http://revistes.uab.cat/enrahonar/about...

[+]