Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

Materia:  0. Generalitats 

Registres 1 a 10 de 25

Foto no disponible
Angel i Ferrer, Carme; Pujol i Vilallonga, Rosa M.; Villanueva i Margalef, Maria
 
L'Escola de Mestres Sant Cugat (1972-1992). Una mirada coral
Preu: 18 €
L’Escola de Mestres Sant Cugat de la Universitat Autònoma de Barcelona (1973-1993) va ser una experiència col·lectiva, pionera i socialment compromesa dirigida a la formació de mestres, i fou possible per una suma de complicitats gestades els darrers anys de la dictadura franquista. Es va definir co...

[+]

Novetat
Foto no disponible
Arbués, Clara; Batet, Carolina
 
Les Revistes dels ultramars. Un catàleg de revistes de la Biblioteca de Lletres de la UAB
Preu: 
...

[+]

Exhaurit / Agotado
Foto no disponible
Balcells i Domenech, Jordi (ed.)
 
Proves d'accés a la universitat. 1. Lletres. Curs 1987-88
Preu: 
...

[+]

Exhaurit / Agotado
Foto no disponible
Balcells i Domenech, Jordi (ed.)
 
Proves d'accés a la universitat. 2. Ciències. Curs 1987-88
Preu: 
...

[+]

Exhaurit / Agotado
Foto no disponible
Camps, Teresa
 
Art fora de l'aula
Preu: 12 €
La presència d’obres d’art en el nou recinte universitari potser no estava prevista ni en els plans arquitectònics ni tampoc en l’ideari que els acompanyava. Segur que no. I la nova Universitat va començar a caminar sense haver pogut acabar la major part de la construcció dels seus espais ni haver p...

[+]

Novetat
Foto no disponible
Chillón, Albert
 
Literatura y periodismo . Una tradición de relaciones promiscuas
Preu: 26,75 €
...

[+]


Foto no disponible
Departament de Periodisme
 
Universitat i periodisme. Actes de les jornades sobre continguts acadèmics i docència a la llicenciatura de periodisme
Preu: 
...

[+]

Exhaurit / Agotado
Foto no disponible
Diversos autors
 
La biblioteca de recerca. Com aprofitar-ne els recursos
Preu: 
...

[+]

Exhaurit / Agotado
Foto no disponible
Esquirol Caussa, Jordi; Herrero Vila, Elisabeth; Sánchez Aldeguer, Josep
 
Metodologia i estadística per a professionals de la salut (III). L'anàlisi estadística
Preu: 16 €
En aquesta tercera secció s'exposen els mètodes d'anàlisi estadístic més bàsics i més utilitzats en els estudis científics en ciències de la salut. Es descriuren els mètodes més bàsics d'anàlisi estadística descriptiva i de l'estadística inferencial univariant, bivariant i multivariant, bàsicament p...

[+]


Foto no disponible
Farré Fiol, Carmen; Gómez Escofet, Joan (coordinadors)
 
Col·leccions singulars a les biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona
Preu: 60 €
Les col·leccions singulars o especials de les biblioteques constitueixen un ampli ventall documental i intel·lectual. Sovint són col·leccions independents del conjunt del dipòsit general de la biblioteca. Estan formades per documents amb suports o característiques físiques pròpies (mapes, vídeos, su...

[+]