Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver
Foto no disponible

Via correu

Empleneu per recomanar

Correu del
destinatari

Nom i cognomO via:

Facebook

 
Experiències docents innovadores a la UAB
Novetat
Autor: Diversos autors/res
Col·lecció i núm: Eines  
Primera edició: 2021
Pàgines: 126
Format: 16 x 23 cm
Enquadernació: 
Idioma: Català
Matèria: 3. Ciències Socials. Matèria IBIC:
Inclusions:
Editor: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
Coeditor/s: 
Distribució: Aquest llibre és promocional i no està a la venda
Codi d'article: EIN0008
Dipòsit legal: B-4685-2021
ISBN (paper): 978-84-490-. PVP: €
ISBN (ebook): 9788449094286. PVP: 0 €. Format: pdf

 Disponible a la teva llibreria
 

Ressenya: *NOTA: Aquest llibre és promocional i no té distribució comercial.