Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver
Foto no disponible

Via correu

Empleneu per recomanar

Correu del
destinatari

Nom i cognomO via:

Facebook

 
Cátedra José Samarago
en premsa
Autor: Cerdà, Jordi
Col·lecció i núm:    
Primera edició:
Pàgines: 
Format:
Enquadernació: 
Idioma:
Matèria: . Matèria IBIC:
Inclusions:
Editor: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
Coeditor/s: 
Distribució: 
Codi d'article: 0
Dipòsit legal:
ISBN (paper): 978-84-490-. PVP: No disponible


 Disponible a la teva llibreria