Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver
Foto no disponible

Via correu

Empleneu per recomanar

Correu del
destinatari

Nom i cognomO via:

Facebook

 
Documents d'Anàlisi Geogràfica. Tendències migratòries de les grans ciutats espanyoles
Autor: Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia; Universitat de Girona. Departament de Geografia
Col·lecció i núm: Documents d'Anàlisi Geogràfica  66/1 
Primera edició: 2020
Pàgines: 242
Format: 16 x 23 cm
Enquadernació: En rústica fresada
Idioma: Català/castellà/anglès
Matèria: 9. Geografia. Biografia. Història. Matèria IBIC:
Inclusions:
Editor: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
Coeditor/s: 
Distribució: MIDAC
Codi d'article: DAG66_1
Dipòsit legal:
ISSN: 0212-1573. PVP: 21 €


Comprar revista 
 

La revista abasta temes molt diversos. Hi tenen cabuda estudis d'anàlisi i de planificació del territori, treballs sobre població i sobre activitats socials i econòmiques, sobre medi físic i recursos naturals, i aportacions sobre epistemologia i metodologia en geografia. Hi predominen els estudis sobre Catalunya, però se n'accepten també sobre altres territoris. Els números no solen ser de caràcter monogràfic. Es presenten en una secció d'articles de fons i en una altra de notes i documentació.
http://dag.revista.uab.es
 
La revista abarca temas muy diversos. En ella tienen cabida estudios de análisis y de planificación del territorio, trabajos sobre población y sobre actividades sociales y económicas, sobre medio físico y recursos naturales, y aportaciones sobre epistemología y metodología en geografía. Predominan los estudios sobre Cataluña, pero se aceptan también sobre otros territorios. Los números no suelen ser de carácter monográfico. Se presentan en una sección de artículos de fondo y en otra de notas y documentación.
http://dag.revista.uab.es