Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver
Foto no disponible

Via correu

Empleneu per recomanar

Correu del
destinatari

Nom i cognomO via:

Facebook

 
La Guerra Civil a Sabadell 1936-1939. Repressió, conflicte intern i obra social en la rereguarda
Novetat
Autor: Deu Baigual, Esteve
Col·lecció i núm:    
Primera edició: 2019
Pàgines: 356
Format: 14,5 x 20 cm
Enquadernació: Cosida amb fil
Idioma: Català
Matèria: 3. Ciències Socials. Matèria IBIC:
Inclusions:
Editor: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
Coeditor/s: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Fundació Bosch i Cardellach
Distribució: Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Codi d'article: DIV0074
Dipòsit legal: B. 8110-2018
ISBN (paper): 978-84-490-7910-8. PVP: 24 €


 Disponible a la teva llibreria
 

Ressenya: Aquest és el segon treball dedicat a l'estudi de la Guerra Civil i la ciutat de Sabadell. Se centra en l'anàlisi de l'impacte del conflicte en la rereguarda, en el qual es tracten diversos aspectes. En primer lloc, el procés repressiu que, de manera incontrolada, es va desfermar en els primers mesos de la guerra contra les persones considerades faccioses i còmplices del cop d'estat militar.

Seguidament, s'analitza el conflicte intern entre les forces polítiques i sindicals que donaven suport al govern de la República, i el que hi va haver entre les diferents institucions governamentals: municipal, autonòmica i estatal.

També es fa un repàs de l'actitud solidària de la major part de la població, fins que va ser possible, a favor de diverses causes, totes elles encaminades a la defensa de l'ordre establert i a l'ajuda dels més perjudicats en aquell context.

Així mateix es tracta de valorar l'obra realitzada pels governs municipals en la millora dels serveis socials, principalment, en l'educació, la sanitat, l'assistència social i l'habitatge.

Finalment, es fa una valoració dels moviments de resistència, organitzats per la dreta local, tant pel que fa a l'interior com pel que fa a l'actitud d'alguns dels seus membres que van marxar a l'estranger o es van refugiar a les regions controlades pels franquistes
 


Autor/s: Esteve Deu Baigual, doctor en Història Contemporània i d’Història Econòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona. És especialista en història industrial i de l'empresa i ha publicat diversos llibres i articles sobre aspectes de l'economia catalana en els segles XIX i XX; la indústria tèxtil i la de construccions mecàniques, la innovació tecnològica i la distribució de productes industrials; i ha fet diversos estudis sobre la història i l'economia de Sabadell del mateix període.