Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver
Foto no disponible

Via correu

Empleneu per recomanar

Correu del
destinatari

Nom i cognomO via:

Facebook

 
Enrahonar. An international journal of theoretical and practical reason. La fenomenologia del materialisme històric de Marcuse
Autor: Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia
Col·lecció i núm: Enrahonar. Quaderns de Filosofia  62 
Primera edició: 2019
Pàgines: 156
Format: 16 x 23 cm
Enquadernació: En rústica fresada
Idioma: Català/castellà/anglès
Matèria: 1. Filosofia. Matèria IBIC:
Inclusions:
Editor: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
Coeditor/s: 
Distribució: MIDAC
Codi d'article: enrahonar_62
Dipòsit legal: B. 13.550-1981
ISSN: 0211-402X. PVP: 12 €


Comprar revista 
 

Ressenya: Revista de filosofia en general, dividida en articles –que tracten d'un tema monogràfic–, notes, recensions bibliogràfiques i informació sobre activitats. Els treballs en llengües romàniques es publiquen en l'idioma en què es presenten; la resta es tradueix.

Revista de filosofía en general, dividida en artículos —que tratan de un tema monográfico—, notas, recensiones bibliográficas e información sobre actividades. Los trabajos en lenguas románicas se publican en el idioma en que se presentan; el resto se traduce.

Enrahonar és una revista acadèmica de filosofia fundada l’any 1981 i editada per la Universitat Autònoma de Barcelona (Departament de Filosofia). Enrahonar posa un interès especial en les contribucions sobre raó o racionalitat teòrica i pràctica en tots els seus aspectes i en totes les disciplines filosòfiques, com l’epistemologia, l’ètica, l’estètica, la metafísica, la filosofia de la ciència o la filosofia del llenguatge, de la ment, de l’acció, i també en els plantejaments històrics. L’acceptació d’articles es regeix pel sistema de censors (double blind peer review), amb avaluadors externs. Enrahonar també publica notes bibliogràfiques i ressenyes i convida a presentar propostes de números monogràfics. Enrahonar té una periodicitat semestral (març i octubre). Tots els articles, notes i ressenyes es poden consultar i descarregar gratuïtament. Les normes del procés de revisió i les instruccions per als autors es poden consultar a:
http://revistes.uab.cat/enrahonar/about
 
Enrahonar en una revista académica internacional de filosofía fundada en 1981 y editada por la Universitat Autònoma de Barcelona (Departamento de Filosofía). Enrahonar pone un especial énfasis en las contribuciones relativas a la razón o racionalidad teórica y práctica en todos sus aspectos y en las distintas disciplinas filosóficas, como la epistemología, la ética, la estética, la metafísica, la filosofía de la ciencia o la filosofía del lenguaje, de la mente y de la acción, incluyendo también la perspectiva histórica. La aceptación de artículos se rige por el sistema double blind peer review, con evaluadores externos. Enrahonar también publica notas bibliográficas y reseñas e invita a presentar propuestas de números monográficos. Enrahonar tiene una periodicidad semestral (marzo y octubre). Todos los artículos, notas y reseñas se pueden consultar y descargar gratuitamente. Las normas del proceso de revisión y las instrucciones para los autores se pueden consultar en:
http://revistes.uab.cat/enrahonar/about