Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver
Foto no disponible

Via correu

Empleneu per recomanar

Correu del
destinatari

Nom i cognomO via:

Facebook

 
Locus Amoenus
Autor: Departament dArt
Col·lecció i núm: Locus Amoenus  11 
Primera edici: 2012
Pàgines: 282
Format: 21 x 29,7 cm
Enquadernació: Cosida amb fil
Idioma: Catal
Matèria: 7. Art. Belles arts. Esports. Matèria IBIC:
Inclusions:
Editor: Servei de Publicacions de la Universitat Autnoma de Barcelona
Coeditor/s: 
Distribució: MIDAC
Codi d'article: LOC0011
Dipòsit legal: B. 5436-1996
ISSN: 1135-9722. PVP: 45


Comprar revista 
 

Publica treballs dhistria de lart, anlisi estilstica i iconogrfica, estudis sobre fonts textuals i documentals i ressenyes crtiques de llibres i exposicions. Vol ser un mitj a disposici dels professionals de la histria de lart i dels veritables afeccionats.
Ha estat qualificada INT2 a l'ndex ERIH de 2011.
http://revistes.uab.cat/locus
 
Publica trabajos de historia del arte, anlisis estilstico e iconogrfico, estudios sobre fuentes textuales y documentales y reseas crticas de libros y exposiciones. Quiere ser un medio a disposicin de los profesionales de la historia del arte y de los verdaderos aficionados.
Ha sido calificada INT2 en el ndice ERIH de 2011.
http://revistes.uab.cat/locus