Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver
Foto no disponible

Via correu

Empleneu per recomanar

Correu del
destinatari

Nom i cognomO via:

Facebook

 
Educar. Inspecció educativa / Inspección educativa
en premsa
Autor: Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
Col·lecció i núm: Educar  49/1 
Primera edició:
Pàgines: 
Format: 16,5 x 23 cm
Enquadernació: En rústica fresada
Idioma: Català i castellà
Matèria: . Matèria IBIC:
Inclusions:
Editor: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
Coeditor/s: 
Distribució: MIDAC
Codi d'article: Educar_491
Dipòsit legal: B. 2.840-1982
ISSN: 0211-819X. PVP: No disponible


 
 

Revista monogràfica sobre temes d'educació, enfocats des de la perspectiva multidisciplinària de les ciències de l'educació. Tant pel llenguatge com pel tractament dels temes, és destinada a lectors universitaris i a educadors professionals en general. Recull les investigacions del Departament de Pedagogia Aplicada i les aportacions d'autors espanyols i estrangers sobre el tema de què es tracti. Els articles es publiquen tant en català com en castellà, amb un resum en anglès. Com a apèndix, es fa sempre una memòria breu de les activitats acadèmiques i científiques fetes pel Departament durant el semestre.
http://educar.uab.cat
 
Revista monográfica sobre temas de educación, enfocados desde la perspectiva multidisciplinaria de las ciencias de la educación. Tanto por el lenguaje como por el tratamiento de los temas, está destinada a lectores universitarios y a educadores profesionales en general. Recoge las investigaciones del Departamento de Pedagogía Aplicada y las aportaciones de autores españoles y extranjeros sobre el tema de que se trate. Los artículos se publican tanto en catalán como en castellano, con un resumen en inglés. Como apéndice, se elabora siempre una breve memoria de las actividades académicas y científicas llevadas a cabo por el Departamento durante el semestre.
http://educar.uab.cat