Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver
coberta

Reduir coberta
Altres volums de:
Educar
 
Educar. Lideratge docent per a l'aprenentatge / Liderazgo docente para el aprendizaje 
Autor: Departament de Pedagogia Aplicada
Col·lecció i núm: Educar  47/2 
Primera edició: 2011
Pàgines: 200
Format: 16 x 23 cm
Enquadernació: 
Idioma: Català i castellà
Matèria: 3. Ciències Socials. Matèria IBIC:
Inclusions:
Editor: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
Coeditor/s: 
Distribució: MIDAC
Codi d'article: educar_47-2
Dipòsit legal: B. 2.840-1982
ISSN: 0211-819-X. PVP: 12 €


Comprar revista 
 

Revista monográfica sobre temas de educación, enfocados desde la perspectiva multidisciplinaria de las ciencias de la educación. Tanto por el lenguaje como por el tratamiento de los temas, está destinada a lectores universitarios y a educadores profesionales en general. Recoge las investigaciones del Departamento de Pedagogía Aplicada y las aportaciones de autores españoles y extranjeros sobre el tema de que se trate. Los artículos se publican tanto en catalán como en castellano, con un resumen en inglés. Como apéndice, se elabora siempre una breve memoria de las actividades académicas y científicas llevadas a cabo por el Departamento durante el semestre.
http://educar.uab.cat 

Revista monogràfica sobre temes d'educació, enfocats des de la perspectiva multidisciplinària de les ciències de l'educació. Tant pel llenguatge com pel tractament dels temes, és destinada a lectors universitaris i a educadors professionals en general. Recull les investigacions del Departament de Pedagogia Aplicada i les aportacions d'autors espanyols i estrangers sobre el tema de què es tracti. Els articles es publiquen tant en català com en castellà, amb un resum en anglès. Com a apèndix, es fa sempre una memòria breu de les activitats acadèmiques i científiques fetes pel Departament durant el semestre.
http://educar.uab.cat

Fer una altra cerca
   
Imprimir fitxa