Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver
coberta

Reduir coberta
Altres volums de:
Materials
 
Visions geogràfiques del món 
Autor: Ortiz, Anna (coord.); Badia, Anna; Cebollada, Angel; Mendizàbal, Enric; Solana, Miguel; Vera, Ana
Col·lecció i núm: Materials  222 
Primera edició: 2011
Pàgines: 170
Format: 19,5 x 28 cm
Enquadernació: En rústica
Idioma: Català
Matèria: 9. Geografia. Biografia. Història. Matèria IBIC:
Inclusions:
Editor: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
Coeditor/s: 
Distribució: MIDAC
Codi d'article: MAT0222
Dipòsit legal: B. 33136-2011
ISBN (paper): 978-84-490-2828-1. PVP: 18 €


Comprar llibre 
 

Ressenya: Aquest llibre té per objectiu presentar d’una manera didàctica i entenedora les principals temàtiques que s’estudien dins la geografia humana. El llibre està dividit en una introducció, on s’explica què és la geografia i quines han estat i són les principals escoles i enfocaments geogràfics, i 9 blocs on es presenten els principals temes de geografia humana. Els títols són: «L’ull, la terra i la cartografia», «Globalització i desenvolupament», «Medi ambient i societat», «Alimentació i desnutrició», «Població i migracions», «Ciutats i territori», «Espais de producció, distribució i consum», «Territori i poder» i «Lloc, identitat i cultures». Cadascun d’aquests blocs segueix una mateixa estructura: 1) una presentació general del tema; 2) una selecció de 10 conceptes sobre els temes presentats; 3) una breu ressenya de cinc publicacions per a aprofundir sobre els temes tractats; 4) cinc recursos digitals per ampliar informació; 5) dues pel·lícules i/o documentals que ajuden a generar debat; 6) una o dues activitats comentades que exemplifiquen allò que es pot demanar a l’aula; i 7) una sèrie de qüestions per al debat que serveixen com a guia per a la discussió i la reflexió. És un llibre que, en definitiva, pretén servir com a material de suport per a les assignatures relacionades amb la geografia humana que es fan actualment a la universitat. 

Autor/s: Anna Badia, Àngel Cebollada, Enric Mendizàbal, Anna Ortiz, Miguel Solana i Ana Vera són professors i professores del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Fan docència en Graus i Màsters de diferents titulacions de dins i fora de la UAB, però essencialment en el grau de Geografia i Ordenació del Territori a la UAB. Les seves principals línies de recerca són, respectivament, els incendis forestals i els SIG, la mobilitat i el transport, la geografia històrica, els espais públics urbans des d’una perspectiva de gènere, les migracions i el desenvolupament local en àrees de muntanya. Participen de manera habitual en congressos d’àmbit estatal i internacional; recentment han fet estades de recerca en universitats estrangeres d’Estats Units, Mèxic, Portugal i Regne Unit; i en els darrers anys han publicat en revistes acadèmiques tant catalanes i espanyoles (Anales de Geografía de la Universidad Complutense, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, Documents d’Anàlisi Geogràfica, Scripta Nova i Treballs de la Societat Catalana de Geografia) com estrangeres (Applied Geography, Cities, Children’s Geographies, Finisterra, Geoforum, International Journal of Wildland Fire i Journal of Transport Geography). També participen en associacions –no necessàriament relacionades amb el món universitari– on la geografia és utilitzada com una eina per a millorar la vida quotidiana de les persones.

Fer una altra cerca
   
Imprimir fitxa