Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

Foto no disponible

Altres volums de: 
Materials
 
Materials per a l'aprenentatge del Dret del Treball. (Adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior) 
Autor: Pérez Amorós, Francesc; Solà Monells, Xavier (dirs.); Esteba Legarreta, Ricard (coord.)
Col·lecció i núm: Materials  193 
Quinta edició: 2011
Pàgines: 310
Format: 19 x 28 cm
Enquadernació: En rústica
Idioma: Català
Matèria: 3. Ciències Socials. Matèria IBIC:
Inclusions:
Editor: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
Coeditor/s: 
Distribució: MIDAC
Codi d'article: MAT0193
Dipòsit legal: B.39519-2007
ISBN (paper): 978-84-490-2514-3.
PVP: 27 €

 

Ressenya: Materials per a l’aprenentatge del Dret del Treball. (Adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior) és una eina innovadora i flexible, dirigida a les assignatures que s’imparteixen des de l’Àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la UAB. És innovadora perquè planteja la realització d’un seguit d’activitats de format divers, que van més enllà del tradicional cas pràctic, pensades per incrementar el protagonisme que l’alumnat té en el procés d’aprenentatge tot garantint la seva capacitació per a la futura vida professional, en línia amb les directrius establertes per la Declaració de Bolonya. És flexible perquè serveix tant per a les classes pràctiques com per a les teòriques i és compatible amb diferents metodologies docents (classes magistrals, treball en grup, treball cooperatiu, etc.). Queda en mans del professorat decidir, en funció de la seva voluntat i del context de cadascuna de les assignatures que imparteixi (nombre de matriculats, perfil dels alumnes, característiques de la titulació, etc.), quines activitats plantejarà i també com, quan i amb quin objectiu les utilitzarà.  

Autor/s: Els autors de l’obra que teniu a les vostres mans són tots ells professors de l’Àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social, integrada dins el Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques de la UAB, condició que alguns compatibilitzen amb l’exercici de l’advocacia. Disposen d’una àmplia experiència en docència universitària i durant els darrers anys han participat en el disseny i l’aplicació de diversos projectes dirigits a la millora de la qualitat docent.

Fer una altra cerca
   
Imprimir fitxa