Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

Col·lecció:  Trivium Fisioteràpia
 
Col·lecció que es fa amb l'Escola Universitària d'Infermeria i de Fisioteràpia "Gimbernat" i que consta de tres apartats dedicats a Infermeria, Fisioteràpia i Multimèdia Colección que se hace con la Escuela Universitaria de Enfermería y de Fisioterapia "Gimbernat" y consta de tres apartados: Enfermería, Fisioterapia y Multimedia


Registres 1 a 9 de 9


Foto no disponible
Chevaillier, Jean
 
Autogenic Drainage. "The flow and breathing level modulation concept"
 
Llibre Trivium Fisioteràpia 9
Preu: 36 €

This work does not provide "recipes" or standardized solutions for the treatment of patients affected hypersecretion. The reader will find the book necessary ingredients to adapt to drain bronchial disease and the patient's condition, their needs and possibilities. Find relevant information ontolog...


[+]Foto no disponible
Chevaillier, Jean
 
El Drenatge Autogen o concepte de la modulació del flux i del nivell ventilatori. (Segona edició revisada)
 
Llibre Trivium Fisioteràpia 8
Preu: 36 €

Aquesta obra no proporciona «receptes» ni solucions estandarditzades per al tractament dels pacients afectats d’hipersecreció. El lector trobarà en el llibre els ingredients necessaris per a poder adaptar el drenatge bronquial a la patologia i a l’estat del pacient, a les seves necessitats i possibi...


[+]Foto no disponible
Chevaillier, Jean
 
El Drenaje Autógeno o concepto de la modulación del flujo y del nivel ventilatorio. Segunda edición revisada
 
Llibre Trivium Fisioteràpia 7
Preu: 36 €

Esta obra no proporciona « recetas » ni soluciones estandarizadas para el tratamiento de los pacientes afectos de hipersecreción. El lector hallará en el libro los ingredientes necesarios para poder adaptar el drenaje bronquial a la patologia y al estado del paciente, a sus necesidades y posibilid...


[+]Foto no disponible
Esquirol Caussa, Jordi; Herrero Vila, Elisabeth; Sánchez Aldeguer, Josep
 
Metodologia i estadística per a professionals de la salut (III). L'anàlisi estadística
 
Llibre Trivium Fisioteràpia 6
Preu: 16 €

En aquesta tercera secció s'exposen els mètodes d'anàlisi estadístic més bàsics i més utilitzats en els estudis científics en ciències de la salut. Es descriuren els mètodes més bàsics d'anàlisi estadística descriptiva i de l'estadística inferencial univariant, bivariant i multivariant, bàsicament p...


[+]Foto no disponible
Esquirol Caussa, Jordi; Herrero Vila, Elisabeth; Sánchez Aldeguer, Josep
 
Metodologia i estadística per a professionals de la salut (II). Bases de l'estadística i del disseny d'estudis científics
 
Llibre Trivium Fisioteràpia 5
Preu: 13 €

En aquesta segona secció veurem primer una introducció a les bases de l’estadística, als seus mètodes i als conceptes bàsics, per passar a exposar les tipologies de disseny dels estudis científics més comuns en les ciències de la salut i de la recollida de les dades amb qualitat. S’inclou també un c...


[+]Foto no disponible
Esquirol Caussa, Jordi; Herrero Vila, Elisabeth; Sánchez Aldeguer, Josep
 
Metodologia i estadística per a professionals de la salut (I). Conceptes bàsics de metodologia científica
 
Llibre Trivium Fisioteràpia 4
Preu: 13 €

En aquesta primera secció s’exposen els conceptes de coneixement i de ciència, així com els mètodes bàsics de la ciència basada en l’evidència i de la visió translacional de la ciència, la variabilitat a la pràctica clínica i la seva importància. S’analitzen també les bases del treball per protocol...


[+]Foto no disponible
Ferrés Puigdevall, Sònia; Lorente Lafuente, Agustín; Porte Carrera, Lluïsa
 
Manual de Fisioteràpia Bàsica de l’Aparell Locomotor II
 
Llibre Trivium Fisioteràpia 3
Preu: 13 €

El present manual s’ha de considerar com un suport per a la realització de l’assignatura Fisioteràpia Bàsica de l’Aparell Locomotor - II, tal com ja vam explicar al manual corresponent a l’assignatura Fisioteràpia Bàsica de l’Aparell Locomotor - I, ja que es tracta d’una assignatura en què l’alumne ...


[+]Foto no disponible
Bergel Petit, Esther; Ferrés Puigdevall, Sònia; Lorente Lafuente, Agustín; Porte Carrera, Lluïsa
 
Manual de Fisioteràpia Bàsica de l’Aparell Locomotor I
 
Llibre Trivium Fisioteràpia 2
Preu: 13 €

Aquest manual s’ha de considerar com un suport per a la realització de l’assignatura Fisioteràpia Bàsica de l’Aparell Locomotor I, però no substitueix pas l’assistència a les classes, i més tenint en compte que es tracta d’una assignatura en què l’alumne ha d’adquirir habilitats manuals. Per a això ...


[+]Foto no disponible
Cardona i Recasens, Eva de; Esquirol i Caussa, Jordi
 
Glossari de fisioteràpia
 
Llibre Trivium Fisioteràpia 1
Preu: 17 €

La fisioteràpia té un cos propi de coneixements científics i, com a tal, posseeix també un llenguatge propi.

Aquest camp del coneixement ha esdevingut un dels àmbits de les ciències de la salut amb més creixement, i actualment és un dels que té més pes específic i repercussió social. Es me...


[+]