Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

Col·lecció:  Materials
 
Col·lecció que segueix de prop els continguts de les classes que s’imparteixen als diferents estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona. El seu principal objectiu és servir de suport a les assignatures de les diferents titulacions, i, gràcies al seu sistema de producció «sota demanda» de tirades curtes, permet actualitzar ràpidament els continguts per mantenir-los sempre adaptats als canvis dels programes docents. Colección que sigue de cerca los contenidos de las clases que se imparten en los distintos estudios de la Universitat Autònoma de Barcelona. Su principal objetivo es servir de soporte a las asignaturas de las diferentes titulaciones, y, gracias a su sistema de producción «bajo demanda» de tiradas cortas, permite actualizar rápidamente los contenidos para mantenerlos siempre adaptados a los cambios de los programas docentes.


Registres 1 a 10 de 226


Foto no disponible
Nart, Enric; Xarles, Xavier
 
Apunts d'àlgebra lineal
 
Llibre Materials 237
Preu: 13 €

En aquesta obra es fa una presentació clara i directa de les tècniques més bàsiques d'àlgebra lineal. Amb un llenguatge especialment adreçat als estudiants, s'introdueixen els conceptes d'una manera planera, posant l'èmfasi en els aspectes més funcionals i instrumentals de les tècniques lineals. En ...


[+]Foto no disponible
Moriña, David; Utzet, Mireia; Nedel, Fúlvio B.; Martín, Miguel; Navarro, Albert
 
Introducción a la estadística con R-Commander para las ciencias de la salud
 
Llibre Materials 236
Preu: 14 €

Los autores de este manuscrito son profesores universitarios vinculados al mundo de la estadística, la salud pública y la epidemiología, donde han desarrollado sus líneas de investigación. David Moriña, Mireia Utzet, Miguel Martín y Albert Navarro son o han sido profesores de la Unitat de Bioesta...


[+]Foto no disponible
Estaún, Santiago
 
Una iniciació a la psicofísica
 
Llibre Materials 235
Preu: 12 €

Aquesta Iniciació a la psicofísica ha estat pensada per facilitar la comprensió dels conceptes cabdals de la psicofísica i el seu interès en la vida quotidiana, atès que aquesta es desenvolupa constantment en un món físic amb el qual estem en contacte. Certament, aquesta iniciació demana no solament...


[+]Foto no disponible
Saiz, Joaquim; Portero, Antoni; Aragonès, Raül
 
Desenvolupament del microprocessador LittleProc: des de la primera porta lògica fins a una plataforma reconfigurable
 
Llibre Materials 234
Preu: 16 €

Com es pot dissenyar un petit microprocessador a partir de mòduls molt bàsics? Com és el funcionament intern d’un microprocessador? Què és una màquina algorísmica? Quines són les parts principals d’una unitat de control microprogramada? Per adquirir els coneixements necessaris per respondre aquestes...


[+]Foto no disponible
Sánchez Lancis, Carlos; Buenafuentes de la Mata, Cristina; Prat Sabater, Marta
 
Gramática histórica del español (morfología flexiva)
 
Llibre Materials 233
Preu: 12 €

Este cuaderno, titulado Gramática histórica del español (morfología flexiva), ofrece una visión general de la evolución de las distintas clases de palabras desde el latín hasta el español actual, haciendo hincapié en su morfología flexiva. Se combinan los materiales de apoyo (ejemplos, resúmenes, es...


[+]Foto no disponible
Gasa, Josep; López-Vergé, Sergi (coords.)
 
Iniciación a la producción y manejo del ganado porcino. Breve manual de inmersión para estudiantes de veterinaria
 
Llibre Materials 232
Preu: 17 €MERCADO POTENCIAL: El mercado potencial de la publicación son estudiantes de veterinaria (110 por curso tan solo en la UAB; unos 600-700 a nivel del estado español y varios miles incluyendo Latinoamérica) y de otros grados como agronomía o ciencia animal. También puede se...


[+]Foto no disponible
Feixas, Mònica; Jariot, Mercè; Tomàs-Folch, Marina (coords.)
 
El pràcticum de pedagogia i educació social. Competències i recursos
 
Llibre Materials 231
Preu: 17 €

L’obra que us presentem troba el seu antecedent en el llibre Les Pràctiques d’Educació Social. Eines per al seu desenvolupament, publicat al 2004 pel Servei de Publicacions de la UAB, en el marc de la diplomatura d’Educació Social de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB, antecessora d...


[+]Foto no disponible
Sanahuja, Josep Maria; Rojas, Susana; Boada, Rosa
 
Una oportunitat per la formació continuada del professorat: Curs de Postgrau Educació Especial: Pedagogia Terapèutica
 
Llibre Materials 230
Preu: 13 €

El curs de postgrau d’Educació Especial: Pedagogia Terapèutica, de la Universitat Autònoma de Barcelona, va néixer l’any 1983 amb l’ànim d’afavorir la reflexió i la participació activa dels mestres en la seva formació i potenciar el seu desenvolupament professional en el procés d’ensenyament dels ne...


[+]Foto no disponible
Portell Vidal, Mariona; Vives Brosa, Jaume
 
Introducció als dissenys experimentals, quasiexperimentals i ex post facto
 
Llibre Materials 229
Preu: 16 €

Aquesta publicació s’adreça a persones que es volen introduir en la lògica de la investigació en psicologia i presenta tres tipus de disseny àmpliament utilitzats en ciències de la salut: els experimentals, els quasiexperimentals i els ex post facto. A més d’introduir aquests dissenys, un segon ob...


[+]Foto no disponible
Pedreira Font, Ricard
 
Els recursos humans són persones
 
Llibre Materials 228
Preu: 13 €

Els recursos humans són persones és un text que tracta de persones i d’empreses des del moment en què l’empresa es planteja la necessitat d’un nou lloc de treball fins a la selecció i la contractació. A més, inclou aquelles qüestions que cal cuidar perquè les persones no perdin la seva moti...


[+]