Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

Fora de col·lecció:  Història


Registres 1 a 10 de 32

Foto no disponible
Aguado, Xavier; Argemí, Mercè; Garsaball, Jordi; Olivé, Jaume (coord.)
 
Actes de les Jornades de Joves Medievalistes del Vallès
 
 
Preu: 15,03 €
...

[+]


Foto no disponible
Virgili, Antoni
 
Ad detrimentum Yspanie. La conquesta de Turtusa i la formació de la societat feudal (1148-1200)
 
 
Preu: 16 €
La conquesta de Tortosa (juny-desembre de 1148) fou la primera campanya d'una vasta operació militar coordinada per Ramon Berenguer IV, comte de Barcelona, amb la intervenció destacada de la república de Gènova, i de magnats, bisbes, ordes militars i destacaments croats. L'acció s'inscriu en la dinà...

[+]


Foto no disponible
Espino López, Antonio
 
Cataluña durante el reinado de Carlos II. Política y guerra en la frontera catalana, 1679-1697
 
 
Preu: 
...

[+]

Exhaurit / Agotado
Foto no disponible
Molinero, Carme; Ysàs, Pere (coords.)
 
Construint la ciutat democràtica. El moviment veïnal durant el tardofranquisme i la transició
 
 
Preu: 20 €
El moviment veïnal va constituir, durant els darrers anys del franquisme i al llarg de la transició, un dels àmbits mes rellevants de mobilització de sectors amplis de población a les ciutats de Catalunya. Per aquesta mateixa aró, va tenir un protagonisme central en el desgast de la dictadura a esca...

[+]


Foto no disponible
Jiménez Sureda, Montserrat
 
Crist i la història. Els inicis de la historiografia eclesiàstica catalana en el seu context europeu
 
 
Preu: 20 €
Crist i la història. Els inicis de la historiografia eclesiàstica catalana en el seu context europeu té diversos objectius: intenta explicar les aportacions de la historiografia eclesiàstica a la historiografia en general; insereix la historiografia eclesiàstica catalana en un corrent historiogràfic...

[+]


Foto no disponible
Mundó, Anscari M.
 
De quan hispans, gots, jueus, àrabs i francs circulaven per Catalunya
 
 
Preu: 
...

[+]

Exhaurit / Agotado
Foto no disponible
Diversos autors
 
Diez años de historiografía modernista
 
 
Preu: 10,82 €
...

[+]


Foto no disponible
Junqueras i Vies, Oriol
 
Economia i pensament econòmic a la Catalunya de l’alta edat moderna (1520-1630)
 
 
Preu: 15 €
Oriol Junqueras i Vies és llicenciat en Història Moderna i Contemporània i doctor en Història del Pensament Econòmic. És professor a la UAB i col·laborador de diferents programes de ràdio i televisió. És autor i coautor de diversos llibres: Els catalans i Cuba; La presó model de Barcelona; La ba...

[+]


Foto no disponible
Ruiz Domènec, José Enrique
 
El juego del amor como representación del mundo en Andrés el Capellán
 
 
Preu: 7,21 €
...

[+]


Foto no disponible
Fabre, Georges; Mayer, Marc; Rodà, Isabel
 
Epigrafia romana de Terrassa
 
 
Preu: 7,21 €
...

[+]