Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

Revistes:  Locus Amoenus 

Publica treballs d’història de l’art, anàlisi estilística i iconogràfica, estudis sobre fonts textuals i documentals i ressenyes crítiques de llibres i exposicions. Vol ser un mitjà a disposició dels professionals de la història de l’art i dels veritables afeccionats.
Ha estat qualificada INT2 a l'índex ERIH de 2011.
http://revistes.uab.cat/locus
Publica trabajos de historia del arte, análisis estilístico e iconográfico, estudios sobre fuentes textuales y documentales y reseñas críticas de libros y exposiciones. Quiere ser un medio a disposición de los profesionales de la historia del arte y de los verdaderos aficionados.
Ha sido calificada INT2 en el índice ERIH de 2011.
http://revistes.uab.cat/locus

Registres 11 a 17 de 17

  Títol/núm/Autor
Preu
ISSN
Foto no disponible
Locus Amoenus  7
Departament d’Art

45 €
1135-9722
Foto no disponible
Locus Amoenus  6
Departament d’Art

45 €
1135-9722
Foto no disponible
Locus Amoenus  5
Departament d’Art

39,07 €
1135-9722
Foto no disponible
Locus Amoenus  4
Departament d’Art

39,07 €
1135-9722
Foto no disponible
Locus Amoenus  3
Departament d’Art

39,07 €
1135-9722
Foto no disponible
Locus Amoenus  2
Departament d’Art

39,07 €
1135-9722
Foto no disponible
Locus Amoenus  1
Departament d’Art

39,07 €
1135-9722