Servei de Publicacions de la UAB Web de la UAB Tornar / Volver

Sol·licitud d'impresos

Des d'aquí podeu sol·licitar la confecció de fins a 18 impresos oficials diferents de la UAB al Servei de Publicacions.
Els impresos disponibles:

 • Paper de carta Din A4 general
 • Paper de carta Din A4 personalitzat
 • Paper «quartilla» Din A5
 • Saludes Din A5
 • Sobres americans sense finestra personalitzats
 • Sobres americans sense finestra model general
 • Sobres americans finestra esquerra personalitzats
 • Sobres americans finestra esquerra model general
 • Sobres americans finestra dreta personalitzats
 • Sobres americans finestra dreta model general
 • Sobres mitjans (o 1/4)
 • Boses blanques autoadhesive
 • Targetes de visita generals
 • Targetes de visita personalitzades
 • Targetes grans (targetons) generals
 • Targetes grans (targetons) personalitzades
 • Diplomes oficials (horitzontals o verticals)
 • Certificats

Podeu consultar les tarifes vigents en pdf.
Podeu consultar el manual d'imatge corporativa de la UAB en pdf.

Iniciar el procés de la comanda:

Tipus de centre
Cal que trieu aquí el vostre centre Per continuar cliqueu la fletxa
Administració i serveis centrals
Departaments
Facultats i Escoles
Serveis cientificotècnics i especialitzats
Escoles
i centres vinculats
Altres centres
Si el vostre centre no apareix als desplegables anteriors ...


   Consulteu l'estat de les vostres comandes anteriors   

 

Web de la UAB Tornar / Volver